Jordbruk EU Marknad

Danska experter varnar för ökad användning av neomycin i grisproduktionen

Danska mikrobiologer varnar för en snabbt ökande insats av antibiotikan neomycin i landets grisproduktion. Den ofta förekommande användningen av neomycin misstänks framkalla antibiotikaresistens på sjukhusen.

Neomycin används bland annat för att bekämpa diarré hos smågrisar. Danska mikrobiologer konstaterar att användningen av neomycin fördubblades förra året. Enbart det första halvåret 2018 har insatsen hos grisar ökat med 80 procent.

Neomycin är ett av de mest använda antibiotikapreparaten i danska grisbestånd. Experterna anmärker att preparatet är besläktat med antibiotika som på sjukhusen skrivs ut till patienter med okända infektioner.

Enligt Danmarks Radio varnar den danska föreningen för klinisk mikrobiologi för den snabba ökningen. Då användningen breder ut sig, ökar risken för resistens. Det kan innebära att antibiotikan inte biter på svårt sjuka patienter.

Risken uppges vara störst för patienter som tas in på akutmottagningar. Sådana patienter behöver en snabb och effektiv behandling men faran är att medicinen inte verkar då bakterierna har blivit resistenta.

Enligt tidningen Ingeniøren hör neomycin till de preparat som det danska livsmedelsverket Fødevarestyrelsen rekommenderar för behandling av grisar inom jordbruket. Det framgår av en anvisning från april 2018.

Preparatet hör till en grupp av antibiotika som förknippas med relativt låga risker för insats inom jordbruket. Enligt färsk rapport från den europeiska läkemedelsagentur EMA har rekommendationerna nu ändrats.

Tas inte bort över en natt

Det danska veterinärförbundet Danske Dyrlægeforening försäkrar i ett pressmeddelande att veterinärerna ständigt arbetar med att minska användningen av antibiotika hos grisar. Problemet är att preparaten inte kan tas bort över en natt.

Det är ingen överraskning att vi använder mer neomycin än tidigare. Veterinärerna följer noga alla anvisningar, säger Ken Steen Pedersen som leder arbetsgruppen för specialiserade grisveterinärer inom den danska veterinärföreningen.

Han säger att veterinärerna i ett tidigt skede ombads att minska användningen av tetracyklin, som ersattes av kolistin. I följande skede togs kolistinet bort för att ersättas av neomycin, som enligt Fødevarestyrelsen i dag är det första valet mot diarré.

Det är förklaringen till att användningen av neomycin har ökat. Vi behandlar inte fler sjuka grisar än tidigare med antibiotika. De blir helt enkelt behandlade med andra typer av preparat, framhåller Steen Pedersen enligt pressmeddelandet.