Jordbruk Maskin & teknik

Dansk teknik kan halvera
jordbrukets CO2-utsläpp

En dansk teknik med namnet SkyClean har potential att väsentligt sänka jordbrukets utsläpp av koldioxid i atmosfären. Processen uppges vara billigare än andra klimatteknologier med motsvarande potential.

Forskningsarbetet har redan pågått i ett par års tid. Biomassa omvandlas till biokol i en pyrolysprocess. Enligt experter vid Danmarks Tekniska Universitet och Aarhus Universitet kan tekniken minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser med upp till hälften.

Producentorganisationen Landbrug & Fødevarer, innovationscentrumet Seges och Siemens Gamesa deltar också i projektet. SkyClean har utvecklats av den danska uppfinnaren och entreprenören Henrik Stiesdahl.

Den första pilotanläggningen med en effekt av två megawatt kommer att byggas inom kort. Anläggningen ska använda biomassa från jordbruket, såsom halm, gödsel och andra biologiska restprodukter.

Inom jordbruket plöjer man fortfarande ned en stor del av halmen från åkrarna efter skörden. Detta skapar betydande utsläpp av växthusgaser. Den danska tekniken går ut på att omvandla växtresterna till biokol i en syrefri pyrolysprocess.

Det innebär att materialet upphettas i upp till 1.000 grader C i en pyrolysugn. På grund av hettan sönderfaller växtresterna utan förbränning i ett pulver. Vissa flyktiga ämnen avgår i gasform medan en liten rest organiska ämnen återstår i fast eller flytande form.

Enligt forskarna går det att omvandla halmen och fibrer från gödsel till flygbränsle och biokol. I stället för att frigöra kolet i atmosfären, kan det lagras i jorden under flera hundra år framåt.

Den danska metoden ska göra det möjligt att binda 50 procent av kolet i marken. Biokol lämpar sig som jordförbättringsmedel och tjänar dessutom som gödsel. Kolet fördröjer också läckage av näringsämnen.

Om allt går bra ska en prototyp i full skala byggas redan nästa år med en effekt av 10-40 MW. Möjligen kan den första kommersiella anläggningen levereras så tidigt som 2023, uppger Henrik Stiesdahl i ett pressmeddelande.

Enligt Landbrug & Fødevarer har SkyClean potential att bli ett nytt och intressant danskt forsknings- och affärsäventyr. Omkring hälften av den halm som används i processen kan omvandlas till klimatneutralt flygbränsle som ersätter fossilt kerosin.