Dc Horsens 059
Värdet av den danska grisexporten av gris till Kina har ökat explosionsartat den senaste två åren. I princip har värdet tredubblats. FOTO: Danish Crown/Red Star Photography
Jordbruk EU Globalt Marknad

Danmark slår EU-rekord
för export av gris till Kina

Den danska grissektorn exporterade under fjolåret mer griskött till Kina än till alla andra medlemsländer tillsammans. Samtidigt har värdet av exporten stigit kraftigt mot bakgrunden av den svåra grisbristen i...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera