Leksaker1 Dec23 Ct
En god gärning. Det har Sideby lokalavdelning gjort i form av att sponsorera leksaker med anknytning till jordbruket till daghemmet i Härkmeri. Vi hoppas de uppskattar leksakerna, säger avdelningens kassör Fredrik Andtfolk.
Jordbruk SLC

Daghem fick nya leksaker
av Sideby lokalavdelning

Likt många andra funderar Sideby lokalavdelning av ÖSP på nya aktiviteter. De senaste besluten har dock inte riktat sig till medlemmarna – utan till lokalsamhället. Bland annat har man sponsorerat leksakstraktorer till det lokala daghemmet.

– Det känns riktigt bra att vi har gjort det här och vi hoppas att det ger daghemsbarnen en roligare vardag och att de uppskattar leksakerna, säger Fredrik Andtfolk, kassör för Sideby lokalavdelning av ÖSP.

Många av ÖSP:s lokalavdelningar brukar försöka hitta på aktiviteter för att engagera sina medlemmar. Så är fallet också för Sideby lokalavdelning som på ett vårmöte för några år sedan valde att tänka aningen utanför boxen – och ordna något för lokalsamhället i stället.

– Jag har funderat på hur pengarna som finns på vårt konto kan användas till ett bra syfte, och kastade fram idén om att vi kan sponsorera leksaker till daghemmet i Härkmeri. Alla tyckte det var en bra idé så nu är det gjort, berättar han.

Leksaker med anknytning till lantbruket

Beslutet fattades på höstmötet 2021 och därefter tog det litet tid innan man gick till handling. Men sommaren 2022 förde Andtfolk ut leksaker till ett värde av 300 euro till daghemmet. Leksakerna består av maskiner med anknytning till lantbruket.

– Eftersom det är vi som sponsorerade tyckte vi att leksakerna bör vara inspirerade av lantbruket. Det finns leksaker där redan, men eftersom en del av barnen inte har anknytning till lantbruket tyckte vi att leksakerna ska ha det. Kanske någon av dem får ett intresse för jordbruk och kanske i framtiden vill jobba som jordbrukare eller till exempel maskinförare.

Samma dag sommaren 2022 som Andtfolk hämtade de sponsorerade leksakerna hade den finska systerföreningen MTK i Kristinestad gjort en liknande sak.

– Helt ovetandes om varandras planer hade MTK:s avdelning sponsorerat daghemmet med tramptraktorer. Andra daghem i staden också fått samma leksaker och det var litet lustigt att det här skedde samtidigt, säger Andtfolk och skrattar.

Daghem och skola viktigt för byn

Orsaken till att lokalavdelningen valde att sponsorera just daghemmet är att daghemmet är viktig för byn. Flera av medlemmarna i styrelsen har också barn på daghemmet.

– Daghemmet är viktigt för byn och därför har vi beslutat att igen sponsorera med en lika stor summa för leksaker främst för inomhusbruk. Skolan är också viktig och därför ska vi också i ett senare skede ge 300 euro åt Hem och skola-föreningen, berättar han.

Sideby lokalavdelning hör till de mindre inom ÖSP och har inget stort medlemsantal. Därför är det en utmaning att ordna olika aktiviteter för medlemmarna.

– Vi brukar delta i en midvinterfest som Lappfjärd lokalavdelning ordnar. Men trots att man är en liten förening går det att göra saker på nya sätt och att bidra som vi har gjort är ett sätt. Vi funderar också på ordna tillfällen där daghems- och skolbarnen får komma ut till gårdar och bekanta sig med jordbruket.