191113 Spf4063
Jordbruksmaskiner och -redskap är dyra. Iinflation och höga räntor dämpar branschens investeringar. FOTO: Agritechnica
Maskin & teknik

Dämpade förväntningar
hos Europas maskintillverkare

De europeiska tillverkarna av lantbruksmaskiner blickar mot framtiden med dämpade förväntningar. Efter några goda år ställs maskinförsäljningen inför svåra utmaningar i form av inflation och höga räntor.

De tyska och europeiska maskintillverkarnas branschorganisation VDMA blickar framåt med blandade känslor, framgår det av en rapport i anslutning till lantbrukets teknik- och maskinmässa Agritechnica som denna vecka öppnas i tyska Hannover.

Maskin- och verkstadsföretagen noterade redan inför hösten en kännbar nedgång i antalet beställningar. Trots en handfull stora order i september, släpar beställningarna totalt efter med omkring tretton procent.

Tack vare några stora order från länder utanför euroområdet minskade det totala antalet order mindre kraftigt med sju procent, medan beställningarna inom eurozonen minskade med hela 27 procent.

Efterlyser stimulans

VDMA:s chefsekonom Rald Wiechers konstaterar att företagen känner av ett investeringsbehov, men branschen saknar den nödvändiga stimulansen. Dåliga nyheter från hela världen tynger intresset för investeringar hos kunder i hela världen.

Under årets första nio månader noterade branschens företag en rejäl orderminskning på 14 procent, i förhållande till motsvarande period föregående år. Orderingången från utlandet minskade med 16 procent.

Skillnaden mellan euroländer och icke-euroländer var nästan obefintlig. Konsekvenserna av en hög inflation och osäkerhet som förorsakas av krig och geopolitiska omvälvningar gör sig mer eller mindre märkbara på alla marknader, fastställer Wiechers.

För den senaste tremånadersperioden från juli till september fortsatte bilden i närapå identisk form. Orderingången sjönk med 15 procent i reala termer, jämfört med motsvarande period 2022.

Värdet av inrikesbeställningar i Tyskland minskade med 12 procent medan beställningarna från utlandet backade med 16 procent. Beställningarna från euroområdet minskade med 23 procent mot 13 procent från kunder utanför euroområdet.

Svårigheterna torde fortsätta

I Tyskland börjar lagren vara fyllda med maskiner. Det ställer delar av branschen inför ekonomiska utmaningar. Företagen behöver finansiering för att komma över svackan i tider av höga räntor.

I en intervju för Agra Europa beklagar ordföranden för branschorganisationen LandBau Technik, Ulf Kopplin, det knepiga läget. Maskinerna står i långa rader hos handlare och måste interimsfinansieras till höga räntor.

Maskinhandeln är emellertid en sund bransch som till största delen består av solida företag. En viss tendens till branschkoncentration kan emellertid iakttas, framför allt inom försäljning.

Inom service är däremot inga större förändringar aktuella. Efterfrågan på service av jordbruksmaskiner förblir fortsättningsvis stark. Inom jordbrukstekniken råder en stark efterfrågan på mekatronik, framhåller Kopplin.