Jordbruk Maskin & teknik

Covid-19 sätter stopp
för Agritechnica-mässan

Världens största mässa för lantbruksteknik, tyska Agritechnica, har inhiberats på grund av den utdragna coronakrisen. Arrangörerna beklagar situationen och skjuter upp mässan till slutet av februari 2022. Då ska mässan programenligt arrangeras i Hannover.

Agritechnica har sedan 1995 arrangerats vartannat år i Hannover, där mässan turas om med den stora husdjursmässan Eurotier. Denna gång måste Agritechnica definitivt skjutas upp. Nytt datum är 27 februari till 5 mars 2022.

Enligt den ursprungliga reservplanen för covid-19 skulle Agritechnica 2021 arrangeras som ett slags hybridmässa. En digitalmässa hade förberetts för maj 2021 på nätet medan den fysiska utställningen skulle gå av stapeln i november i Hannover.

Coronakrisen har emellertid dragit betydligt längre ut på tiden än väntat. Enligt mässarrangören DLG ville man inte ta risken att bjuda in tunga mässdeltagare till ett arrangemang som kanske måste inhiberas.

Vårt övergripande mål är att garantera utställare, deras affärspartner och besökare planeringssäkerhet för ett så stort arrangemang. Denna planeringssäkerhet föreligger för tillfället inte. Därför måste mässan igen skjutas upp, säger Reinhard Grandke vid DLG.

DLG uttrycker ett djupt missnöje med det tyska vaccinationsprogrammet mot covid-19. Den långsamma vaccinationspolitiken har bromsat upp förutsättningarna att genomföra mässprogrammet, beklagar arrangörerna.

Den viktigaste förutsättningen för mässarrangemanget var en klar vaccinationsstrategi för Covid-19 i Tyskland, Europa och globalt. Det fungerade inte. Enligt DLG står alla viktiga maskintillverkare som Fendt och Claas bakom mässarrangörernas beslut.

DLG är en förkortning för Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, som har arrangerat utställningen ända sedan 1887. Den senaste Agritechnica arrangerades 2019 i Hannover och räknade in 2.800 utställare och 450.000 besökare.