EU Landsbygdsnäringar

Coronavirus hos
minkar i Frankrike

Coronaviruset känner inga gränser. Det gäller också utbredningen hos minkar. Viruset har nu också påträffats hos minkar i Frankrike och Polen.

I Frankrike har coronavirus för första gången påträffats i en minkfarm. Enligt det franska jordbruksministeriet har samtliga ettusen minkar nödslaktats i en farm i den nordliga regionen Eure-et-Loir.

Alla tillhörande produkter som tillverkas av minkskinn togs om hand av myndigheterna och förstördes. Enligt myndigheterna har samtliga fyra minkfarmer i Frankrike granskats med avseende på coronavirus.

De franska myndigheterna skärpte samtidigt reglerna i närheten av farmerna. Personal och allmänhet har uppmanats att hålla ett tillräckligt stort avstånd för att skydda både personal och minkar.

Det italienska hälsoministeriet har förberett åtgärder för det fall att coronavirus skulle påträffas i italienska farmer. Enligt en ny förordning får verksamheten på minkfarmer i hela landet ställas in fram till 2021, tills situationen klarnar.

Enligt förordningen får myndigheterna ta fordon och utrustning i beslag om coronasmitta misstänks i en farm. Om smitta bekräftas, ska alla minkar dödas. Enligt ministeriet försöker regeringen garantera maximalt skydd mot coronasmitta.

I Polen bekräftades coronavirus nyligen på en pälsdjursfarm. Sammanlagt hade åtta minkar på en avelsgård smittats i Pommern i västra Polen. Som bäst försöker myndigheterna utreda om smittan kan härstamma från människor.