Landsbygdsnäringar

Coronavaccin utvecklas
för mink och finnsjubb

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf (FIFUR) och Helsingfors universitet utvecklar som bäst ett coronavaccin för minkar och finnsjubbar. Målet är att kunna ta i bruk vaccinet så fort som möjligt med bred spridning.

FIFUR och Helsingfors universitet tar nu tillsammans fram ett vaccin som ska skydda minkar och finnsjubbar mot covid-19. Minkar och finnsjubbar har visat sig vara speciellt mottagliga för covid-19, framhåller forskningschef Jussi Peura på Fifur i ett pressmeddelande.

– Experimentella djurförsök och verifieringar relaterade till vaccinutveckling tar tid, men vi arbetar för att få ett fungerande vaccin redo att distribueras till producenterna så snart som möjligt, säger Peura.

De preliminära immuniseringsresultaten från pälsdjurförsök har varit lovande.

– Projektet ger viktig forskningsinformation om vaccinernas effektivitet och skyddar både djuren och människorna som tar hand om dem, säger Olli Vapalahti, professor i zoonotisk virologi vid Helsingfors universitet.

Pälsfarmarna har sedan våren 2020 följt strikta riktlinjer för skydd som utarbetats tillsammans med de finländska myndigheterna. Resultaten av Livsmedelsverkets test har visat att minkarna inte smittats med covid-19.

– Vi kommer att fortsätta att bekämpa corona med all vår kraft i samarbete med myndigheterna, säger FIFUR:s verksamhetsledare Marja Tiura. I Danmark fattades i höstas ett snabbt beslut att avliva landets minkar och samtidigt förstöra basen för näringen i Danmark. Med vaccinprojektet arbetar vi ansvarsfullt för att säkerställa den finländska näringens framgång nu när priserna på pälsskinn också har visat tecken på förbättring.