26E72309 3D15 47D6 A409 A12875F0465C
Copa-Cogeca har valt den svenska jordbrukaren Lennart Nilsson från Halland till ny ordförande för Cogeca, med ansvar för kooperativen. Nilsson är kött- och spannmålsproducent och tillträdde posten vid årsskiftet. FOTO: LRF
Jordbruk EU

Copa-Cogeca: Uppvärmningen
hotar EU:s jordbruksproduktion

Jordbruket i EU hotas i tilltagande utsträckning av extremväder och klimatförändringar. Översvämningar och torrperioder avlöser varandra och hotar produktionen av livsmedel, varnar EU-jordbrukarnas takorganisationer Copa och Cogeca.

Den negativa utvecklingen påverkar också böndernas inkomster. Det har blivit tätare mellan klimatkatastroferna. Översvämningar och perioder med extrem torka avlöser varandra i högre grad än tidigare, fastställer Copa-ordföranden Christiane Lambert.

Lambert yttrade sig i samband med en utfrågning i EU-parlamentets jordbruksutskott. Å andra sidan kritiserade Lambert också det mångfald av överdrivna miljökrav som har införts i samband med den gemensamma jordbrukspolitiken CAP.

Enligt Lambert kan den så kallade GAEC 8-normen i stort sett betraktas som positiv i sammanhanget, men den krångliga byråkratin förblir ett av huvudproblemen inom jordbrukspolitiken. En allvarlig sak är också importen av jordbruksprodukter från Ukraina.

Lambert uppmanade kommissionen att begränsa importen av spannmål och oljeväxter. Hon upprepade också sitt tidigare krav att en agrarkommissionär i EU måste beredas plats som viceordförande i kommissionskollegiet.

Copa-Cogeca har valt den svenska jordbrukaren Lennart Nilsson från Halland till ny ordförande för Cogeca, med ansvar för kooperativen. Nilsson är kött- och spannmålsproducent och tillträdde posten vid årsskiftet.

Lennart Nilsson representerar Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Han har sedan tidigare varit LRF:s representant i Cogeca och förfogar över ett starkt nätverk med goda kontakter inom organisationen.

Nilsson vill särskilt bevaka EU-jordbrukets ställning inför valet av ett nytt EU-parlament i juni. Han betonar betydelse av att beskriva de åtgärder som behövs för att göra EU klimatneutralt fram till 2050 och säkra produktionen av livsmedel, skog och biomassa.