Jordbruk EU Marknad

Chockförluster skakar det danska jordbruket

Svår torka och låga grispriser hotar att störta flera hundra danska jordbruk i fördärvet. Det danska jordbruket upplever sin värsta ekonomiska smäll sedan finanskrisen 2009, varnar jordbruksekonomerna.

Jordbrukets kunskaps- och innovationscentrum Seges uppskattar att 1.500 av sammanlagt 9.500 heltidsjordbruk i Danmark har varit överskuldsatta eller hade ekonomiska problem redan före den osedvanligt torra sommaren.

Torkan torde störta ytterligare 300 ekonomiskt sunda gårdar i svårigheter. Utgående från detta räknar Seges med en växande risk för konkurser under de närmaste månaderna. Det senaste årtiondet har varit svårt för de danska bönderna.

Enligt Seges uppdaterade prognos visar Danmarks samlade jordbrukssektor ett underskott på en miljard euro under 2018. Det är det näststörsta underskottet det senaste årtiondet. Förra året tjänade sektorn ännu 698 miljoner euro.

Mest drabbas grisbönderna

Ännu i början av året förutsåg Seges ett positivt resultat för Danmarks jordbruk. Därefter rasade grispriserna och den svåra torkan gjorde sitt till. Enbart skördeskadorna för fältfrukter och foderväxter uppskattas till 800 miljoner euro.

Enligt Seges har torkan slagit hårt mot både nötproduktionen, grisbönderna och växtodlarna. Värst utsatt är ändå grissektorn. Den miserabla skörden pressar upp foderkostnaderna medan grispriset är ovanligt lågt.

Varje grisgård kan i medeltal räkna med en förlust motsvarande 220.000 euro under 2018, uppger Seges-ordföranden Klaus Kaiser enligt tidningen Jyllands-Posten. Det motsvarar ungefär fem årsinkomster.

Det är problematiskt för branschen som helhet, då jordbrukarna i flera års tid har tvingats att pruta på investeringarna för att klara sig genom hårda tider. Efterhand slår detta mot produktiviteten och försvagar konkurrenskraften, varnar Kaiser.

Det svåra ekonomiska läget kommer att slå tillbaka mot hela jordbrukssektorn och landsbygden i sin helhet, varnar också Martin Merrild från branschorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Påverkar hela samhällsekonomin

Jordbruket är en viktig näring som påverkar hela ekonomin. Ett stort antal konkurser skulle få allvarliga samhällsekonomiska konsekvenser. Därför är det viktigt att avväga, så att inte sunda jordbruksföretag skickas i graven, säger Merrild.

Risken är stor att markpriserna faller om det blir ont om köpare till konkursdrabbade gårdar. Kreditvärdigheten för jordbruk kan försämras med höjda omkostnader och försämrade kreditvillkor som följd.

Några jordbrukare måste sannolikt erkänna att situationen är utsiktslös. De måste i så fall sälja gården. I vissa fall kan det dessvärre också bli nödvändigt med konkurser. Det är viktigt att avvecklingen sker behärskat för att undvika prisfall på mark, varnar Merrilld.

Enligt Seges-analysen har det danska jordbruket genomgått en statistiskt sett ovanligt lång serie av kriser under de senaste tio åren. Jordbrukarna har haft stora svårigheter att hämta sig mellan de ekonomiska bakslagen.

Det började med finanskrisen. Det exportorienterade jordbruket har också lidit av det ryska embargot mot EU-livsmedel och kämpat med avregleringen inom mjölksektorn. Nu återstår att se hur Brexit påverkar landets livsmedelssektor.