Certifiering
Veckans Tok

Certifiering

– Konsumenterna vill ha certifierade produkter som är producerade på ett etiskt och hållbart sätt och vars ursprung går att spåra.
– Där tror jag att den ryska vete-exporten missar på alla punkter!