Cap27
Veckans Tok

CAP27

– EU vill att lantbrukaren skall vara både kostnadseffektiv, arbeta på ett hållbart och miljövänligt sätt och sköta om och vårda den biologiska mångfalden.
– I praktiken klarar vi bra att leva upp till allt det där, det är bara den byråkratiska bevisbördan som tär på krafterna!