Budget 22
Veckans Tok

Budget -22

– Vad var det man bråkade om i budgetförhandlingarna?
– Många var uppriktigt oroliga för den ökade statsskulden, sysselsättningen och för våra klimatmål. Mest orolig var man nog för ett sviktande väljarunderstöd i kommande val.