Budget
Veckans Tok

Budget

– Regeringen finansierar inkomstbortfallet med en rekordstor tilläggsbudget.
– Nästan 1.000 euro för varje finländare, ett lån som skall betalas tillbaka.
– ”Och den ljusnade framtid är vår…”