Jordbruk EU

Bryssel returnerar avdrag
ur krisreserven

EU-kommissionen ska återbetala 444 miljoner euro som har avdragits från CAP-stödet och lagts i krisreserven för sämre tider. Eftersom pengarna inte har använts, kommer de att returneras till stödmottagarna.

Enligt CAP-reglerna från 2013 ska EU varje år fylla en krisreserv för jordbruket med 400 miljoner euro enligt 2011 års prisnivå. Reserven finansieras av jordbrukarna själva i form av ett avdrag från alla CAP-stöd över 2.000 euro.

Eftersom krisreserven inte heller detta år kom till användning, ska beloppet betalas tillbaka till stödmottagarna. Återbetalningarna har inletts i början av december, meddelar kommissionen. Den finländska andelen är knappt sex miljoner euro.

Trots många kritiska situationer under året var det inte nödvändigt att använda krisreserven. Kompensationerna till jordbrukare i flera länder efter den torra och heta sommaren har betalats ur CAP-budgeten.

Inbetalningen i krisreserven följder den överenskomna mekanismen för budgetdisciplin som håller utgifterna under det fastställda taket i långtidsbudgeten. Medel som inte används för kriser betalas tillbaka till jordbrukarna påföljande år.