Img 20210104 110802
I Brusabys djurstall finns för tillfället ett 80-tal mjölkkalvar och ett dussin dikor. FOTO: Axxell Brusaby
Tema

Brusaby samarbetar
med mjölkföretag

I fråga om djurskötarutbildningen för produktionsdjur vid Brusaby samarbetar naturbruksenheten sedan några år tillbaka med företaget Maitohuhta, en stor mjölkproducent i Bjärnå.

Hos Maitohuhta lär sig de studerande att mjölka kor. Företaget ägs gemensamt av fyra gårdar och ligger på 10 kilometers avstånd från Brusaby.

Naturbruksenheten har också slutit ett avtal om kalvuppfödning med Maitohuhta. Brusaby köper företagets kalvar, föder upp dem och säljer dem tillbaka som dräktiga kvigor.

I Brusabys djurstall finns för tillfället ett 80-tal mjölkkalvar och ett dussin dikor.

Enhetschef Tomas Björkroth ser många fördelar med samarbetet.

– Tack vare samarbetet kan vi erbjuda våra studerande mycket praktiskt arbete. Utöver att de lär sig att mjölka och hur det går till på en mjölkgård är de också involverade i skötseln av kalvar och ser en lite annorlunda företagsmodell inom jordbruket, säger han.