Jordbruk Globalt

Brittiska myndigheter utreder BSE hos en ko

De brittiska veterinärmyndigheterna har upptäckt ett fall av klassisk BSE hos en död ko på en gård i Somerset i sydvästra England. Veterinärmyndigheten APHA har transporterat bort kon från gården.

Enligt veterinärerna medför fallet ingen risk för varken människor eller matsäkerheten. Myndigheterna har för säkerhets skull begränsat förflyttningar av boskap i området tills omständigheterna kring fallet har klarats upp.

Enligt veterinärmyndigheterna diagnosticerades fallet i samband med en rutinkontroll med avseende på TSE, det vill säga prionrelaterade smittosamma sjukdomar hos boskap. Upptäckten tas som en bekräftelse på att TSE-övervakningen är effektiv.

Enligt en talesperson vid livsmedelsmyndigheten FSA genomförs de stränga kontrollerna för att skydda konsumenterna för risker. APHA ska dessutom undersöka förhållandena på den aktuella gården och kartlägga potentiella källor för smittan.

Sedan 2014 har fem bekräftade fall av BSE konstaterats i Storbritannien. Samtliga fall gällde boskap som inte har varit avsedda för livsmedelskedjan. Inget av djuren medförde fara för människor, framhåller veterinärmyndigheten.

Det första BSE-fallet i Storbritannien och Europa upptäcktes 1984 i Sussex. Upptäckten ledde till ett förbud mot exporten av brittiskt nötkött. Under 1990-talet dödades flera miljoner brittiska nötdjur av säkerhetsskäl.

Under det svåraste året påträffades 30.000 infekterade kor. Enligt experterna spred sig BSE hos nötdjur efter att ha matats med djurmjöl som hade framställts av nötboskap. Själva smittämnet var så kallade prioner, ett protein som förorsakade skador i hjärnan.

Genom export av infekterade levande djur och kontaminerat foder spreds smittan vidare till den europeiska kontinenten och i flera fall utanför Europa. Senare blev det förbjudet att utfodra idisslare med animaliska proteiner.

Sedan 2001 pågår en omfattande övervakning med avseende på BSE i hela EU. Kontrollerna omfattar provtagning i normalslakt och självdöda eller avlivande djur. Syftet är att se till att förbudet mot kött- och benmjöl har effekt.