Jordbruk EU

Britterna lider av svår äggbrist

Inga ägg i butikerna längre. I Storbritannien har vanliga hönsägg blivit bristvara, liksom broilerkött och kalkon. Sedan månader härjar en elak fågelinfluensa i Storbritannien och ägg importeras ända från Italien för att tillfredsställa efterfrågan.

Fågelinfluensan sprider sig sedan månader, men situationen har skärpts ytterligare under hösten. Enligt landets veterinärmyndigheter upplever Storbritannien den häftigaste epidemin sedan långa tider.

Branschorganisationen British Poultry Council uppger att mer än 40 procent av landets frigående kalkonbestånd har slaktats på grund av H5N1-utbrott. Laboratorier som testar gårdarna på fågelinfluensa upplever en veritabel rusning.

De brittiska fåglarna är inte ensamma om sitt öde. På den europeiska kontinenten anmäler Nederländerna och Frankrike ständigt nya fall av smitta. I hela Europa har hittills 50 miljoner tamfåglar slaktats på kuppen.

De brittiska livsmedelskedjorna har redan börjat ransonera sitt utbud av fågelkött och till och med hönsägg har blivit sällsynta. Restauranger i större städer som London, Birmingham och Glasgow har strukit äggrätter från menyn.

De större livsmedelskedjorna har börjat importera ägg från Italien för att möta efterfrågan från kunderna. De brittiska äggproducenterna protesterar mot importen, som betecknas som ett svek mot både kunder och inhemska producenter.

Regeringen har infört skärpta regler som föreskriver att alla äggproducerande hönor måste hållas inomhus för att dämpa risken för smitta. Detta medför förluster för gårdarna, eftersom äggen från hönor i stall betingar ett lägre pris än ägg från utomhushöns.

Efter fyra månader under tak måste de frigående hönorna märkas och saluföras som inomhusägg. Liknande regler gäller för andra fjäderfäprodukter. Under tiden ökar kostnadstrycket hos producenten.

Producenterna hade hoppats att förhållandena skulle återgå till det normala inom några veckor, men nya utbrott av fågelinfluensa har tillintetgjort förhoppningarna.

Veterinärerna befarar att fågelsmittan kommer att spridas ytterligare i början av nästa år, då flyttfåglarna börjar återkomma till de brittiska öarna. Sannolikt fortsätter äggkrisen att pina både producenter, hönor och konsumenter långt in på det nya året.