Jordbruk Skogsbruk EU Marknad

Britterna befarar avtalslös Brexit

Den brittiska regeringen har för första gången informerat sina medborgare om eventuella följder av en hård brexit utan avtal med Bryssel. Livsmedelshandeln och jordbruket kan räkna med grava följder.

Tiden går men EU och Storbritannien är inte ens nära en gemensam lösning för en reglerad brexit. Den brittiska regeringen eftersträvar fortfarande ett avtal med EU men samtalen går trögt. Därför måste alternativ läggas fram för sämre tider.

Regeringens brexitminister Dominic Raab har lagt fram en förteckning med 25 ”tekniska anmärkningar” som beskriver möjliga scenarier för det framtida umgänget med EU. Sammanlagt utlovas 80 sådana anmärkningar de närmaste veckorna.

Det officiella utträdet blir ett faktum i slutet av mars nästa år. Om inget avtal nås före det, befarar regeringen i London en rad svårigheter inom jordbrukshandeln. Nya handelshinder kommer att förhindra utbytet av varor.

Det fria utbytet av varor upphör om en hård brexit blir verklighet. Handeln mellan EU och det förenade konungadömet måste i så fall följa de gängse WTO-reglerna, vilket bland annat betyder höga tullar på vardera sidan.

Den brittiska regeringen försäkrar i alla fall sina jordbrukare att de tillsvidare kan räkna med fortsatta stöd på dagens nivå. Efter utträdet kommer pengarna från London i stället för Bryssel. Men löftena är vaga.

Raab försökte också övertyga britterna om att de kan köpa sin sandwich som förr – med sallad, tomat och skinka. Det är inte meningen att armén ska rycka ut för att trygga matförsörjningen, sade ministern.

Den brittiska regeringen hoppas ännu på EU:s goda vilja för att upprätthålla dagens status inom ett antal viktiga områden under tre år framåt. Detta skulle dämpa chocken efter en avtalslös brexit.

Enligt förslaget skulle EU-standarderna fortsätta att gälla utan särskilda avtal för bland annat livsmedel och arbetsrätt. Om förhandlarna i Bryssel är redo att godta en sådan lösning är helt öppet.

Oppositionen befarar motsatsen. Labourledarna poängterar att en avtalslös brexit är lika litet värd som regeringens löften – en katastrof. Liberaldemokraterna hänvisar till blockadpolitiken i Bryssel och hoppas på en ny omröstning om Brexit.

Den ansvariga EU-kommissionären Pierre Moscovici har nyligen medgivit att en annullering av brexit åtminstone teoretiskt ännu är möjlig. Särskilt sannolik är en sådan lösning ändå inte, tillade han.