5A4Fbeab9D52A21A6848C59B
Marks & Spencers saluför brittiska delikatesser i sina butiker i Paris, men brexit försvårar transporterna från England. FOTO: Marks & Spencers
Jordbruk EU Marknad

Brexitbyråkratin bromsar upp
brittiska mattransporter till EU

Brexitbyråkratin börjar redan synas inom livsmedelshandeln mellan Storbritannien och EU-kontinenten. Ironiskt nog har den brittiska kedjan Marks & Spencers matbutiker i Paris drabbats svårast av tullformaliteterna vid gränsen till EU.

Under den första veckan i januari märktes brexit ännu inte särskilt mycket i trafiken mellan Storbritannien och den europeiska kontinenten. Köerna av långtradare i hamnarna var kortare än väntat och trafiken har löpt relativt smidigt.

Efter några dagar började papperskriget göra sig märkbart. Viktiga leveranser av livsmedel har försenats. De praktiska problemen berör framför allt transporterna i riktning från Storbritannien till EU-kontinenten.

Enligt den franska webbtidningen TheLocal.fr har den brittiska affärskedjan Marks & Spencers fått stora problem med leveranserna av brittiska färskvaror till sina butiker i Paris och dess omgivningar.

Omöjligt att köpa brittiska specialiteter

Butikerna anlitas gärna av brittiska kunder som bor och arbetar i Paris med omgivningar. Hos Marks & Spencer inhandlar britterna och franska vänner av brittisk matkultur gärna äkta brittiskt te, crumpets, sandwiches och olika slag av brittisk färdigmat.

Nu fördärvar brexit en del av nöjet. Sedan början av januari måste kunderna beklaga tomma butiksdiskar och vitriner. Populära varor anländer starkt försenade till filialerna. Det har till och med hänt att leveranserna uteblir helt.

Enligt TheLocal hade filialen i det centrala sjuttonde arrondissementet redan på måndagen satt upp en skylt som beklagade uteblivna transporter från Storbritannien. Orsaken är de nya direktiven för handeln mellan Frankrike och UK.

De största problemen gäller animalieprodukter. För varje produkt som innehåller kött, ägg eller mjölk krävs, i tillägg till tullcertifikat, ett separat intyg som verifierar att ifrågavarande produkt är konform med gällande EU-direktiv.

Det stränga regelverket gäller både kommersiell varutrafik och turister som reser från Storbritannien till Frankrike. Turisterna får inte ens inhandla en skinksandwich och spara den som proviant för resan.

Marks & Spencer uppges nu arbeta på en lösning tillsammans med kedjans partner, leverantörer, regeringarna och lokala myndigheterna för att finna en praktisk lösning. Kedjan har varnat för problemen ända sedan 2018.

Omfattande papperskrig

Omvänt befarar britterna förseningar av motsvarande leveranser från EU. Den brittiska regeringen enades i all brådska under julen om ett handelsavtal utan vare sig tullar eller kvoter, men åtgärderna avlägsnar långtifrån alla handelshinder.

Handeln med livsmedel förutsätter framöver en tung byråkrati vid gränserna. För EU är Storbritannien sedan årsskiftet ett tredjeland. Detta förutsätter certifikat för leveranser av matprodukter som kött, växter och färska livsmedel.

Certifikatet ska garantera mottagaren att ifrågavarande livsmedel har producerats enligt EU:s regler med avseende på växtskydd och hälsa. Handelsavtalet bygger på världshandelsorganisationen WTO:s sanitära och fytosanitära avtal (SPS).

Ett nytillsatt handelsutskott kommer dessutom att kontrollera att SPS-föreskrifterna inte missbrukas. Trots detta räknar alla aktörer med kännbart höjda förvaltningskostnader inom inom handeln med livsmedel.

De brittiska producenterna kan ändå trösta sig med en klausul som tillåter export av certifierat utsäde till EU. Ett undantag är utsädespotatis. Detta har redan blivit ett stort problem för skotska specialodlare som hittills har exporterat sin skörd till EU-länder.