Jordbruk EU

Brett stöd för krispaket till jordbruket

Ett krispaket till jordbruket har ett väldigt brett stöd från de politiska partierna och även från fackförbunden. Det konstaterade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (cent) på en förhandling i går på förmiddagen mellan producentorganisationerna och ministeriet.

Några konkreta signaler om krisåtgärder eller storlek på krispaketet har dock inte kommit fram ännu under veckans förhandlingar. Regeringen har lovat att komma med ett krispaket till jordbruket i anslutning till budgetmanglingen nästa vecka.

– Under förhandlingarna rådde en samstämmighet om att vidta snabba åtgärder för att lindra den situation som sommarens torka förorsakat, men att också se på långsiktiga åtgärder för att få upp lönsamheten, säger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback, som deltog i gårdagens förhandlingar tillsammans med ordförande Mats Nylund och första viceordförande Thomas Antas.

Jonas Laxåback lovar att återkomma efter budgetmanglingen, som torde avslutas senast onsdag kväll.

Kompensation för transport av balar för att främja hjälp till djurgårdarna är bland de krav som SLC har framfört i förhandlingarna. Övriga krav är en allmän arealersättning, en tidigareläggning av förskottet på gårdsstödets utbetalning samt att återbäringarna för bränsleacciser hålls på samma nivå i år som i fjol.

Det skulle i så fall komma en tilläggsutbetalning på återbäringarna även nästa år liksom den här hösten. Därutöver försöker man trycka på för ytterligare ett påslag på de accisåterbäringar som utbetalas nu i höst.

MTK har bland annat haft stöd som de minimis till skuldsatta jordbrukare, fördelaktiga lån för förnödenhetsanskaffningar samt transportersättning på sin agenda.

– SLC och MTK är mycket långt inne på samma linje, både vad gäller krisåtgärder och långsiktiga lösningar som är avsedda att hålla också i följande regeringsperiod, säger Jonas Laxåback.

Från landsbygdsverket har man kommit ut med signaler om att granskarna torde vara förstående för den speciella situationen. Inom verket anser man således inte att det torde finnas behov av skilda instruktioner för granskarna.

Jord- och skogsbruksministeriet har liksom producentorganisationerna efterlyst klara besked från EU-kommissionen vad gäller avvikelser från gällande regler på grund av torkan.

Kommissionen och lantbrukskommissionär Phil Hogan har gått ut med budet att medlemsländerna kan betala ut stöden tidigare än vanligt, men några utkast till förordningar har inte ännu synts till.