Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Bränsleskatten höjs med
6,9 cent per liter på diesel

Från och med den 1 augusti höjs bränsleskatten i Finland. Effekten blir 6,6 cent per liter för bensinens del och 6,9 cent för diesel.

Statsbudgeten innehåller höjningar av bränsleskatten för sammanlagt 250 miljoner euro. Bränsleskatten har tidigare höjts under 2012, 2014, 2015 och 2017.

I regeringsprogrammet finns inskrivet att en förhöjning av bränsleskatten för 250 miljoner ska räcka för hela mandatperioden, men programmet är från tiden före coronakrisen.