Tomatkarneval 1
Livlig kommers vid Världens längsta tomatbord.
Jordbruk Landsbygdsnäringar Marknad

Bra åtgång på grönsaker vid välbesökt Tomatkarneval

Publiktillströmningen var stor och ruljangsen god vid Världens längsta tomatbord när den traditionsenliga Tomatkarnevalen arrangerades för 36:e gången i Närpes under det första veckoslutet i juli. Trädgårdsproducenterna var i år på betydligt bättre humör jämfört med senaste sommar då medelpriserna var skamligt rekordlåga.

– Det har varit hyfsat bra läge, säger tomatodlare Harry Harf från Böle i Närpes och syftar med det på försommarens tomatpriser som i år hållit sig på en skaplig nivå. Sista veckan innan midsommar låg priset ännu på 1,30 euro per kilo, men efter midsommar sjönk priserna med nästan hälften och rörde sig kring 70 cent per kilo. Under juli har tomatpriserna fortsatt rasa rejält och låg på 37 cent vecka 27 och 23 cent vecka 28. Mindre bra, men ännu inte lika uruselt som senaste sommar då de var nere i 10 och 15 cent under en lång tid.

– Det var väldigt dåligt ifjol, säger Harry. Medelpriset var då det sämsta på långa tider och jag känner till flera mindre odlare som har slutat med sin verksamhet sedan dess.

Och förtydligar:

– De som avvecklat sina tomat- eller gurkodlingar handlar kanske främst om mindre gårdar där pensionsåldern kommit emot och det inte funnits någon som varit intresserad att ta över.

Mycket sol och bra temperatur

Ur en växthusodlares perspektiv har den långa varma våren och sommaren bidragit med bästa tänkbara väderförhållanden.

– Vi har haft många soltimmar, kanske de flesta någonsin, säger Harry. Och temperaturen har varit bra.  

Själv odlar han främst klassiska Encore, för kvalitetens skull, i sitt växthus på 1.700 kvadratmeter. Encore är en vanlig rundtomat som allt fler odlare väljer att byta bort för att i stället odla olika sorters specialtomater då de ger större lönsamhet.

– I år odlas det fyra till fem hektar mindre areal av vanlig rundtomat i hela landet jämfört med ifjol, berättar Harry. Specialsorterna har blivit allt populärare både bland odlare och konsumenter.

Harry som är en av de 25 odlare som säljer växthusgrönsaker åt karnevalsbesökarna tycker att kommersen flyter på fint. Snäxi-gurkan har haft bra åtgång liksom de små askarna med blandade specialtomater. Även askarna med chili-mix är populära.

Första gången med

En bit bort står Jonas och Milena Mannfolk från Lappfjärd och fyller påsar med tio tomater och en gurka som vid Världens längsta tomatbord säljs till karnevalspriset två euro.

Mannfolks är de enda grönsaksodlarna i Lappfjärd och de är i karnevalstider rätt nöjda över läget i växthuset, över försommarens priser liksom över att vara en del av Tomatkarnevalen.

– Det här är vår första karneval, berättar de.  Och det är alltid kul att få komma ut och träffa konsumenterna.

Det är i huvudsak Jonas som sköter trädgårdsodlingen, medan Milena som har ett annat jobb hoppar in när det behövs.

Även Mannfolks har valt att odla Encore eftersom det är en sort som efterfrågas vid Närpes grönsaker. De odlar också en del sommargurka på sina knappt 3.500 kvadratmeter som de tog över av Jonas föräldrar i ett generationsskifte för tretton år sedan.

– Det är ett litet och gammalt växthus, men eftersom vi bor i centrala Lappfjärd har vi ingen möjlighet att bygga ut vår odling på hemgården, säger Jonas. Fast det finns nog ledig mark i Lappfjärd så allt är möjligt.

Mannfolks planerar dock inte alltför långt framåt när det kommer till odlingen.

– Vi tar ett år i taget, säger Jonas. Det som avgör är ekonomin och det är ibland svårt att konkurrera med tomatodling i ett vanligt växthus jämfört med den i stora blockhus. Men vi kan i alla fall själva styra vårt arbete rätt långt då vi bara har ett par säsongsanställda så det är rätt tacksamt.


Aktuellt om producentpriser

Enligt Stefan Skuthäll, vd för andelslaget Närpes grönsaker, är priserna åter på väg uppåt efter en svacka i prisbilden efter midsommar. Som lägst har tomatpriserna varit nere i 0,23 euro per kilo vecka 28.
Senaste veckas producentpriser på rundtomat var ännu relativt låg, 0,45 euro per kilo (0,80 euro per kilo under samma tid 2017), men är på väg uppåt.
Gurkan låg bättre till jämfört med fjolåret 1,05 euro per kilo (0,80 euro per kilo 2017) och har varit stabilare i pris än förväntat.
Specialtomaternas prisbild har generellt sett varit lägre denna säsong beroende på större odlingsvolymer och en del överutbud på marknaden i stort sett hela året.
På grund av den extremt varma väderleken kan man anta att det kommer att påverka skördenivåerna på tomat negativt i augusti eftersom belastningen på plantorna varit stor under hela säsongen.