Jordbruk Maskin & teknik

Bosch och BASF i
digitalt samarbete

Den tyska teknologikoncernen Bosch och kemijätten BASF har grundat ett samföretag som ska främja utvecklingen av digital teknologi inom jordbruket. Den nya teknologin lägger tyngdpunkten på precisionsjordbruk och hållbarhet.

Bosch och BASF Digital lanserade nyligen sitt samföretag på 50-50-bas. Målet är att utveckla, marknadsföra och sälja smarta lösningar som fyller framtidens krav på ett hållbart och effektivt jordbruk.

Det nya samföretaget startar officiellt under det första kvartalet 2021 i Köln. En förutsättning är att kartellmyndigheterna ger sitt godkännande. Koncernerna ska gemensamt utveckla automatiserade lösningar för jordbruket.

Bosch kommer att delta med båda hård- och mjukvara samt digitala tjänster. BASF Digital farming bidrar med sitt managementprogram Xarvio Digital Farming Solutions som hjälper producenterna att få ut det mesta av grödorna.

Genom att integrera jordbruksmaskiner med hitech-sensorer, smarta program och digitala produkter blir det möjligt att på en och samma gång gestalta ett miljövänligt och effektivt jordbruk, säger Andrew Allen från Robert Bosch i ett pressmeddelande.

De första produkterna på marknaden blir en version av det smarta IPS-systemet med förbättrad digital assistans för sådd och gödsling. Därutöver lanseras också Smart Spraying.

Smart Spraying kombinerar Boschs kamerasensorer och programvara med Xarvios plattform för optimering av grödor. Båda produkterna har testats noga under realistiska odlingsförhållanden.

Beroende på lokala förhållanden är det möjligt att minska användningen av växtskyddsmedel. I försök har Smart Spraying en upp till 70-procentig minskning av volymerna av växtskyddsmedel, uppger Bosch.