Dsc09797
Samling efter träningstipsen i landsbygdscentrets gym med deltagare bland annat också från skärgårdskommunerna Föglö och Vårdö. I första raden från vänster Emilia Ekström, träningscoachen Susanne Sirén, hushållningssällskapets Jenny Sundqvist och ÅPF:s Sue Holmström samt Susann Rabb från LPA-projektet Ta hand om Bonden.
Jordbruk SLC

Bondevälmående för
kroppen och knoppen

På Ålands producentförbunds och Ålands Hushållningssällskaps initiativ ordnades i tisdags en inspirationskväll för ”Hållbara bönder” i Ålands Landsbygdscentrum för att ge jordbrukare konkreta tips för bättre välmående både fysiskt och psykiskt.

– Det är faktiskt första gången vi har det här upplägget, berättar Susann Rabb, som jobbar med landets alla svenskspråkiga jordbrukare inom Landsbygdsföretagarnas Pensionsanstalt LPA:s projekt Ta hand om Bonden.

Vid sidan om LPA-projektet som startade 2017 driver hon själv ett jordbruksföretag med djur i Korsnäs söder om Vasa.

Nu är finansieringen av välmåendeprojektet tryggad också för hela 2024 och så att man kan fortsätta med kurser och evenemang för att stärka böndernas mående med fokus på tidigt ingripande.

– Det gäller att ta hand om både kroppen och knoppen. Vår viktigaste uppgift är att se människan. För många som befinner sig in i en situation där man inte vet hur man ska komma vidare betyder det väldigt mycket att få tala med en utomstående och oberoende person som verkligen lyssnar, förklarade Susann Rabb.

Dsc09785
Också projektledaren Susann Rabb intog ryggläge för att kunna känna efter hur man spänner magmuskler på rätt sätt.

”Du själv är gårdens viktigaste resurs”

Men hennes uppgift är inte bara att lyssna utan också att diskutera möjliga utvägar och alternativ för den som exempelvis känner att man inte längre har motivation och ork i sitt arbete.

– Då är det viktigt med någon som lyssnar och verkligen vill den människans väl. Målet för oss är att få så glada, nöjda och välmående människor och bönder som möjligt.

Behovet av hjälp och stöd kan uppstå vid många olika situationer. Det kan exempelvis handla om generationsväxlingar eller helt enkelt att man känner att ”något borde göras, men man får ingen början”.

Susann Rabb betonar att ingen människa är en robot. Ensam är inte stark och därför måste man våga ta hjälp. Många har för bråttom och då händer det lätt att man ”inte bara förlorar siktet utan också själva förståelsen för vart vi är på väg”.

Samtidigt kan det vara väldigt påfrestande att jobba med sig själv och även med sin självkänsla och sina relationer.

– Men det är ytterst viktigt eftersom du själv är din gårds viktigaste resurs.

Många människor behöver lära sig att ta det lite lugnare och njuta av livet.

– Sätt gränser och öva på att säga nej. Tala med varandra även om svåra saker och ta också tag i underliggande tidigare händelser och till och med utmaningar från barndomen, uppmuntrar Susann Rabb.

Dsc09792
Det påminner nästan om Små grodorna när kursdeltagarna fick pröva träningstipsen i praktiken.

Viktigt med riktig kroppshållning

I sin inbjudan till inspirationstillfället påpekade ÅPF:s vd Sue Holmström och Hushållningssällskapets husdjursrådgivare Jenny Sundqvist att arbetet på en gård ofta innebär tunga lyft, stillasittande i maskiner och sneda arbetsställningar.

Men många krämpor kan förebyggas så att kroppen bättre orkar hålla igång och därför hade arrangörerna också bjudit in personliga tränaren Susanne Sirén, som i landsbygdscentrets gym på kort tid hann ge många praktiska tips om hur man effektivt kan träna och stärka sin kropp.

Till de grundläggande råden hörde bland annat att inte låta kroppen sjunka ihop i en framåtlutad ställning. Deltagarna kunde själva på direkten notera hur de med rak hållning, tillbakadragna axlar och skulderblad samt öppnad och framskjuten bröstkorg kunde få in mycket mera syre i lungorna.

Liggande på golvet och även stående fick de också känna efter hur man kan spänna magmusklerna som ett sätt att stärka bålen och förbättra kroppshållningen.

Dsc09779
Träningscoachen Susanne Sirén betonade också att man inte ska träna så att man riskerar att förvärra led- och muskelskador.

Nedläggning hotar välutrustat gym

Sue Holmström berättar att den ursprungliga tanken var att man efter inspirationstillfället också skulle bilda en eller flera träningsgrupper som kunde träffas och träna i landsbygdscentrets nuvarande välutrustade gym.

– Men nu kommer gymmet att läggas ner från årsskiftet.

När gymmet startades hette det Fananamma. Namnet har senare ändrats till Focus på rätt, men nu avslutas alltså hela verksamheten.

– Efter coronapandemin har vi inte kommit upp till de tidigare besökssiffrorna, förklarar Susanne Sirén som drivit gymmet tillsammans med kollegan Fanny Lindström.