Dsc 0772
Yogalärare Mia Grandell fick bondekåren att töja på gummibandet och spänna musklerna.
Jordbruk

Bönder mådde bra i Svartå

Svartå slott i Raseborg lämpar sig utmärkt för både kungar och bönder. Det fick de nyländska lantbrukare som deltog i LPA:s Må bra- dag för lantbruksföretagare erfara förra veckan.

Omkring 60 nyländska bönder hade nappat på chansen att få ägna en dag åt sitt eget välmående ur olika perspektiv. På programmet stod bland annat olika föreläsningar om hur man tar hand om sig själv och också mer handgripliga tips i form av stoljumpa och gummibandstänjningar.

Eftersom programmakarna redan i förväg tänkt på att människan är en helhet varvades de tankeväckande föreläsningarna med musikalisk underhållning av de unga förmågorna Lisa Theman och Oscar Grönroos. Dagen kröntes av en högklassig lunch bestående av tre rätter i Slottskrogens paviljong.

Trots allt detta vidlyftiga program var det ändå möjligheten att få umgås och träffas som verkade ha lockat de flesta till evenemanget. Pauserna mellan programbitarna fylldes snabbt av ett intensivt sorl och efteråt påpekade flera deltagare att också pauserna kunde ha fått mer tid.

Dsc 0770
Lisa Theman och Oscar Grönroos uppträdde med sång och musik för lantbrukarna på Må bra-dagen i Svartå. I bakgrunden konferensutrymmet i det gamla stallet i den fina bruksmiljön.

Dagen inleddes med information om företagshälsovården för lantbruksföretagare och en påminnelse om att ta hand om kropp och själ i god tid innan något allvarligare inträffar.

– Meningen är att företagshälsovården ska vara preventiv. Det är bra att man kan ingripa i tid. Till exempel vuxendiabetes eller högt blodtryck kan leda till tråkiga följder om det lämnas oskött, säger Märta Strömberg-Nygård, sakkunnig på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

Hon tipsar bland annat om att den som hör till företagshälsovården har rätt till gårdsbesök och regelbundna hälsogranskningar. Lantbrukaren har också möjlighet att själv påverka vilken slags rådgivning han eller hon är i behov av.

På LPA:s webbplats finns mycket information om företagshälsovård, vikariehjälp för husdjursgårdar och pensionsskydd för lantbruksföretagare.

Dsc 0797
Tenalabonden Michael Nyberg passar på att med hjälp av VR-glasögon uppleva farosituationer på som kan uppstå på en bondgård.

Fokus på insidan

Inom Ta hand om bonden-projektet ligger däremot fokus mer på det sociala välmåendet. Också inom bondekåren finns ett stort behov av hjälp och stöd i en mängd olika utmanande situationer, berättar Susann Rabb.

Hon önskar att jordbrukare lättare skulle våga ta kontakt när de upplever kriser i livet. Det kan handla om relationer, ekonomi eller det egna välbefinnandet. Samtalen sker alltid i förtroende och hon kan hjälpa med att hitta rätt slags stödperson. Hennes kontaktuppgifter hittar du i slutet av artikeln.

Susann Rabb har inga enkla recept, men hennes uppgift är att vara en kartläggare. Tillsammans med lantbrukaren funderar de sedan på hur man kan gå vidare och hitta lösningar.

– Kärnuppgiften är att se människorna på gården, säger Rabb.

Vid det här laget har hon suttit vid otaliga köksbord på gårdar där värdfolket gått igenom sina bekymmer. Tillsammans har de försökt – och ofta lyckats – hitta vägar ut ur de knepiga situationerna.

Genom projektet har lantbrukare möjlighet till olika slags stödtjänster, som psykologer, terapeuter eller rådgivare av olika slag. Susann Rabb har samma hälsning till lantbrukarna som Märta Strömberg-Nygård:

– Ta hellre kontakt lite för tidigt än alltför sent. Det är väldigt mycket svårare att hitta hjälp om det gått för långt. Därför är det så viktigt att jobba förebyggande.

Hon tipsar också om att LPA i februari ordnar en kurs för lantbruksföretagare som vill stärka sitt eget och andras psykiska välmående. Kursen heter Lantbruksföretagarens välmående ABC.

Den två dagar långa kursen är helt avgiftsfri och ordnas på Backby gård i Esbo i februari. Under kursdagarna behandlas bland annat psykisk hälsa, krissituationer och stresshantering. Också den informationen hittas på LPA:s webbplats.

Dsc 0783
Alla kroppar behöver tänjas, särskilt efter många timmar bakom ratten eller datorn. 

Självledarskap ger hopp

På Må bra-dagen i Svartå hade deltagarna också möjlighet att reflektera över sitt eget välmående. Arbetslivscoach Daphne Jensen lyfte fram vikten av ge sig själv tillräckligt med sömn, motion och en hälsosam kost – men att fysiskt välmående endast är en del av en större helhet.

– Vårt välmående handlar också om hurdana tankar och känslor vi har. Vi behöver också ta in hur andra människor fungerar, säger Jensen och påminner om att vårt värde som människor inte enbart ligger i det vi presterar.

Hon ger också konkreta tips för hur man jobbar med egna och andras självkänsla.

– Tänk särskilt på berömma barn för vem de är - inte för vad de gör. Istället för att säga ”Oj så fina pepparkakor du bakar” kan du säga ”Det är så roligt att baka pepparkakor tillsammans med dig”, tipsar Jensen så här när det närmar sig lillajulstider.

Jensen betonar att det inte är fel att vara ambitiös och ställa höga krav på sig själv men att man också måste se till att få vila och göra annat som för tankarna bort från prestationen.

– Det är ingen fara att sträcka sig periodvis förutsatt att man också ser till att återhämta sig.

Dsc 0785
Svartå slott byggdes i slutet av 1700-talet. Träbyggnaden fungerar idag som museum.

Ibland är det svårt att märka när det är dags att dra i handbromsen men det gäller att vara lyhörd och lyssna på sig själv. Självledarskap handlar om att ta kommandot över sitt eget liv också då man möts av motgångar.

– Självledarskap är att se på sig själv som ett företag som man kan leda dit man vill, säger Jensen.

Liknande tankegångar men ur ett annat perspektiv hade föreläsaren Reidar Wasenius, som kallar sig personal brainer.

– En personal brainer fungerar som en personal trainer men med fokus på hjärnan, förklarar Wasenius.

Han är mångsysslare inom kommunikation och förmedlar sitt budskap genom show och underhållning. Och budskapet är att det är vi själva som styr våra skepp. Det gäller att få våra hjärnor att inse att det inte finns några ”måsten” utan att vi gör saker för att vi vill.

– Du måste ingenting. Det finns alltid alternativ och du har alltid ett val, påminde Wasenius och fick kanske samtidigt en och annan att fundera över val man kan göra i sitt liv.

Ta hand om bonden/Susann Rabb kan nås på tfn 050-3319056 eller e-post: susann.rabb@mela.fi