Thomas Blomqvist 1
Social- och hälsovårdsreformen har redan fällt en regering, ändå ser minister Thomas Blomqvist realistiskt på chanserna att förverkliga den enligt planerad tidtabell. Det första landskapsvalet ska hållas i början av 2022 och tanken är att landskapen börjar verka i januari 2023.
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Livet på landet

Blomqvist anser att den nyländska landsbygden vinner på den aktuella SOTE-lösningen

Thomas Blomqvist (Sfp), minister för jämställdhet och nordiskt samarbete, anser att den nyländska landsbygden och vården för dem som bor där, vinner på den aktuella särlösningen med fem vårdområden i landskapet. Det här jämfört med tidigare förslag och de alternativ som fanns.

Det är en avslappnad minister som återgår till arbetet efter midsommarhelgen och möter pressen i ett sommarfagert och soligt Bromarf i Raseborg. Regeringens ministrar börjar nu se ljus i tunneln då det kommer till social- och hälsovårdsreformen. Mastodontreformen har redan fällt en regering och fått riksdagens grundlagsutskott att mer eller mindre gå upp i limningarna, ändå ser Blomqvist realistiskt på chanserna att förverkliga den enligt planerad tidtabell. Det första landskapsvalet ska hållas i början av 2022 och tanken är att landskapen börjar verka i januari 2023.

- Tidtabellen är stram. Men mycket har redan prövats i grundlagsutskottet. Den stora skillnaden från förra regeringens modell är ju att det stora inslaget av valfrihet är borta, säger han.

Han anser också att reformen tryggar de språkliga rättigheterna bättre än förslaget som gavs under den förra regeringsperioden.

Gemensamt nordiskt matcertifikat?

Blomqvist har precis blivit klar med arbetet med regeringens jämställdhetsprogram och programmet ska godkännas av statsrådet den här veckan.

- Bland annat coronakrisen har också visat på behovet av att beakta jämställdheten ytterligare. Några specifika aspekter gällande det här ville vi också ha med i programmet.

Thomas Blomqvist har tidigare påtalat ett gemensamt nordiskt matcertifikat som någonting som kunde vara fungerande och intressant för de nordiska länderna, för att lyfta fram ren och säker mat. Trots att han är minister för nordiskt samarbete är ändå frågan inte på hans bord i första hand.

- Frågan faller inom jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs (C.) område. Men jag kan förstås diskutera saken till exempel med mina nordiska ministerkolleger.

Blomqvist är medlem i ministerarbetsgruppen för klimat- och energifrågor där också markanvändningen behandlas.

- Det arbetet pågår under hela regeringsperioden och det är fortfarande för tidigt att säga vad det kommer att leda till. Men det är klart att det bland annat gäller förbränning av fossila bränslen och kolbindningen, avslutar han.