Carrefour Midlum Melodys 1
Den franska handelskedjan Carrefour lanserar blockkedjor för spårning av livsmedel. Carrefour är öppen för avancerad teknik och var bland de första i Europa som prövade eldrivna transportbilar. FOTO: Renault Group
Jordbruk Globalt Marknad

Blockkedjor kan spåra
matprodukterna till källan

Blockchains, eller på svenska blockkedjor, verkar bli en het teknik för spårning av mat genom hela livsmedelskedjan. En av pionjärerna är den franska handelskedjan Carrefour som i samarbete med IBM anlägger blockkedjor för fågelkött.

Enligt sajten Cointelegraph började Carrefour och IBM testa tekniken redan i början av detta år på franskt fågelkött. I oktober meddelade Carrefour att samarbetet med IBM:s plattform Food Trust startar i realtid.

Intresset för IBM:s lösningar är stort. Den amerikanska handelskedjan Walmart har också anslutit sig till programmet för att få bättre koll på sina sallatsleverantörer. Andra koncerner som hoppar på kärran är Nestlé, Unilever och Cargill.

Konsumenten får total insyn

Carrefour betecknar blockkedjan som en nyckelteknologi för leveranskedjor. Tekniken förbättrar transparensen i kedjan och ger kunden fullständig insyn i hela produktionsprocessen. Början sker på den spanska marknaden.

Där introducerar Carrefour sitt system för märkesprodukten ”Calidad y Origen”. Produktnamnet står för frigående höns som föds upp i Galicien utan att behandlas med någon form av antibiotika.

Produkten kan detaljerat spåras tillbaka till den gård där den har vuxit upp. Kunden kan förvissa sig om att fågeln härstammar från en god djurhållning som garanterar hög kvalitet från gården ända fram till kylskåpet.

Varje förpackning kan skannas in med en QR-kod som ger detaljerade informationer om uppfödningen, gårdens ort, fågelns ålder, foder, förpackningsdatum och datum för leverans till affären samt en stor mängd andra uppgifter.

Blockkedjan ska steg för steg utvidgas till att omfatta fler produkter och fler länder där kedjan har filialer. Efter Spanien och Frankrike följer Brasilien och därefter ska andra länder införlivas. Carrefour arbetar i 33 länder.

Food Trust betecknas som den första blockkedjan som från början har utvecklats explicit för spårning av livsmedel. IBM-lösningen är samtidigt den största i sitt slag. Det ska också vara möjligt för små och medelstora företag att ansluta sig.

Blockkedjan erbjuder flera dimensioner för insyn och spårning på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt. Walmart ser till exempel fördelar med att kunna gardera sig mot salmonella och E.coli bland leverantörerna av sallat.

Det beror på att blockkedjan gör transaktioner i leverantörsledet synliga. Informationen är lättillgänglig, den lagras i stora nätverk och går inte att manipulera. Samtidigt förenklas en detaljerad spårning som kan sträcka sig över hela världen.

Livsmedelsskandal klaras upp på sekunder

I samband med en livsmedelsskandal går det snabbt och obyråkratiskt att på några sekunder utvärdera alla steg i leverantörsledet. Så kan exempelvis källan för en E.coli-förorening spåras upp omedelbart.

Det förbättrar kundernas förtroende för produkterna, betonar teknikens förespråkare. Ett tiotal amerikanska livsmedelskoncerner, bland dem Tyson Foods, har redan följt Walmarts exempel och går med i Food Trust.

I samband med Thanksgiving Day kan USA-företaget Cargill i år garantera en fullständig transparens för kalkoner. Omkring 200.000 kalkoner kan med hjälp av blockkedjor spåras till någon av de 70 leverantörerna.

Koncernens transparensoffensiv medför inga extrakostnader för kunderna. För producenterna medför tekniken enastående chanser att kommunicera med konsumenterna och övertyga dem om att djuren behandlas väl, framhåller Cargill.