Agrologstuderande Slc
Agrologstuderande på besök vid SLC:s kontor där de bekantade sig med både SLC:s verksamhet och Landsbygdens Folk.
Jordbruk SLC

Blivande agrologer bekantade
sig med lantbrukspolitik

I början av månaden ordnade SLC lantbrukspolitiska seminariedagar för Yrkeshögskolan Novias agrologstuderande. Utbildningen är ett mångårigt samarbete mellan yrkeshögskolan och SLC.

Under dagarna fick studerande bekanta sig med bland annat SLC:s olika intressebevakningsområden, Jord- och skogsbruksministeriets verksamhet samt lagstiftningsprocessen i riksdagen.

Ett nytt programinslag under årets utbildning var en introduktion till retorik och debatteknik, för programmet stod Finlands Svenska Skolungdomsförbunds och Svensk Ungdoms gemensamma projektsatsning Debattforum under ledning av Eddie Myrskog och Anton Broända.

Att på kort tid förbereda sig för en debatt mot sina medstuderande var utmanande men roligt. Det blev hårda debatter om både arealbaserade stödrättigheter och produktionsdjurens inverkan på klimatet.

Seminariedagarna bjöd på ett digert paket om intressebevakning och beslutsfattande, därtill bekantade sig studerande också med SLF och rådgivningen samt LPA:s tjänster för jordbrukare.