Dsc 6473 Asger Krogsgaard Ny
Asger Krogsgaard tar över köttjätten Danish Crown. Han driver en gård med både suggor och slaktsvin nära Ringkøbing och är en viktig leverantör av slaktsvin till Danish Crown. FOTO: Danish Crown
Jordbruk Marknad

Blåsigt i styrelsen
hos Danish Crown

Den danska köttjätten Danish Crown AmbA möblerar om i koncernledningen. Styrelsens ordförande Erik Bredholt måste avgå med omedelbar verkan efter tolv år på posten. Han ersätts av den nuvarande viceordföranden Asger Krogsgaard.

Bredholt förlorade sin post i kölvattnet efter en häftig intern debatt om Danish Crowns framtid och ett förslag till ny ledningsmodell. Tidigare i veckan hade Bredholt efterlyst förändringar i styrelsens organisation.

I en intervju för webbplatsen Finans.dk föreslog Bredholt bland annat att Danish Crowns styrelser i kooperativet och aktiebolaget borde slås samman. Uttalandet väckte kritik hos en stor grupp aktieägare, som offentligt krävde Bredholts avgång.

Kort därefter måste Bredholt dra konsekvenserna av sitt uttalande. Bredholt hävdade att han i alla situationer har arbetat för att främja Danish Crowns intressen. Nu hade samarbetet hamnat i en återvändsgränd.

I kölvattnet efter debatten i medierna saknade Bredholt styrelsens stöd att leda Danish Crown och hade inget annat val än att avgå. Han ersätts av Asger Krogsgaard, som under flera år har varit viceordförande för styrelsen i Danish Crown AmbA 

Asger Krogsgaard är 56 år och invald i Danish Crowns representantskap i Västjylland. Han driver en gård med både suggor och slaktsvin nära Ringkøbing och är en viktig leverantör av slaktsvin till Danish Crown.

Krogsgaard ser nu fram emot att få greppa Danish Crowns ledningsmodell. Enligt Krogsgaard är det nu viktigt att koncernen följer den inslagna kursen för att trygga arbetsron inom företaget. 

Krogsgaard valdes in i Danish Crowns representantskap i mitten av 90-talet och har suttit i styrelsen för Danish Crown AmbA sedan 2003. Sedan 2011 har han varit viceordförande och är mångårig medlem i ordförandeskapet hos Landbrug & Fødevarer.