Coag 84351184 10158093326273669 397680453684822016 O
Vågen av bondedemonstrationer har också nått Spanien, där producenterna protesterar mot orättvisa matpriser och stigande kostnader. FOTO: COAG
Jordbruk EU Marknad

Bittra spanska bönder
ställer sig på barrikaderna

Bondeprotesterna sprider sig i Europa. Spanska bönder drar nu också ut till kamp mot orättvist låga livsmedelspriser och stigande kostnader. De senaste månaderna har protester arrangerats i Madrid och ett stort antal andra städer.

Bondeorganisationerna COAG, Asaja och UPA kritiserar de stora livsmedelskedjornas dumpingpriser på livsmedel. Tullar som försvårar exporten, EU:s jordbruksreform och svag lönsamhet är andra problem som bekymrar producenterna.

Vi orkar inte längre. Ska vi arbeta vidare eller ge upp? frågar sig demonstranterna på sina banderoller. De varnar för en generalstrejk om jordbrukssektorns problem inte snart kan lösas.

Enligt officiella siffror är upp till 800.000 spanjorer sysselsatta inom jordbruket. De producerar talrika livsmedel, av vilka framför allt frukt och grönsaker ständigt blir billigare. Produktionen av olivolja har likaså hamnat i en djup kris.

Olivodlarna lider av prisdumpingen

Olivoljan är en av de svårast drabbade branscherna. Under de föregående tolv månaderna har priset på olivolja fallit med mellan 25 och 30 procent. Sedan säsongen 2018 har priset i praktiken halverats.

En bidragande orsak är att de stora handelskedjorna gärna prisdumpar olivolja som lockbete för att dra kunder till butikerna. Det hotar existensen för omkring 250.000 familjer som är beroende av olivodlingen.

Den problematiska utvecklingen inom exporten har ytterligare försämrat olivodlarnas utkomstmöjligheter. USA-regeringen införde i fjol nya tullar på olivolja och viner som svar på subventioner som EU betalar till sin luftfartsindustri.

Brexit kan ytterligare förvärra situationen, eftersom åtta procent av den spanska agrarexporten skeppas till Storbritannien. Det motsvarar produkter till ett värde av fyra miljarder per år.

Coag 83945773 10158097841343669 5381067162544766976 N
Bönderna producerar livsmedel, skapar arbetsplatser på landsbygden och skyddar miljön. Men det hjälper inte om verksamheten är olönsam, säger COAG och påminner om att 32.000 jobb försvann på landsbygden under fjolåret. FOTO: COAG

De spanska producenterna befarar att den förestående CAP-reformen ytterligare ska nagga inkomsterna i kanten. Ett annat problem är avtalet om högre minimilöner som höjer utgifterna för arbetskraft på gårdarna.

Bondeorganisationerna kritiserar också det svaga stödet för regionala livsmedel. De påminner om att jordbruket kan spela en viktig roll för att motverka klimatförändringen, vilket borde generera större erkänsla från samhällets sida.

Bönderna producerar livsmedel, skapar arbetsplatser på landsbygden och skyddar miljön. Men det hjälper inte om verksamheten är olönsam. Då kan vi inte fortsätta, säger COAG och påminner om att 32.000 jobb försvann på landsbygden under fjolåret.

Regeringen lovar att göra sitt bästa

Spaniens nyblivna premiärminister Pedro Sánchez har uttryckt sin solidaritet med producenterna och lovar att reagera med en åtgärdskatalog. Han ska börja med att besöka Spaniens jordbruksområden för att informera sig om läget.

Enligt Sanchéz måste de stora handelskedjorna se sig i spegeln och ompröva sin prispolitik. Han efterlyser mer transparens inom prisbildningen så att också små och medelstora gårdar har en chans att överleva.

Landets jordbruksminister Luis Planas arbetar på en ny lag som avser att försvåra dumpingen inom handelns mellanled. En planerad fusionsvåg mellan jordbrukets andelslag ska bidra till att stärka utbudssidan. I dag finns finns 4.000 andelslag i Spanien.

Enligt jordbruksministern spelar tullarna en viktig roll för prisbildningen på livsmedel. Tullarna borde sänkas, anser Planas. Han vill också försvara sina bönder i de kommande förhandlingarna om EU:s nya jordbrukspolitik.