Livet på landet

Bidra med dina egna
erfarenheter av energi- och
trafikfattigdom på landsbygden

Teknologiska forskningscentralen VTT och Vasa universitet har inlett MaaElli- projektet inom vilket de undersöker energi- och trafikfattigdom på landsbygden.

Syftet är att hitta administrativa och strukturella sätt att minska på de problem som uppstått under senaste år då kostnaderna för energi och bränsle ökat samtidigt som låneräntorna har stigit.

Projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och ger landsbygdsbor möjligheten att bidra med sina erfarenheter genom att svara på en elektronisk enkät. Den finskspråkiga enkäten är öppen fram till måndagen 15.1.2024 och nås på VTT:s webbplats.