Kurs1
Några ålänningar som fick betyg från Optima för avklarad grundexamen som ger rätt till stöd vid generationsskifte. Från vänster Alfred Sjölund, John Strandvall och Henrik Perander. Tjejerna till höger om bordet är Jennie Slotte (närmast), Amanda Eriksson och Ellen Sjölund.
Jordbruk SLC

Betyg med internationell touch
för ålänningars avtalsutbildning

Ålands producentförbund, Landsbygdens Skattetjänst och Ålands Hushållningssällskap ordnade festmiddag med bubbel när 20 åländska vuxenstuderanden nyligen skulle få sina examensbetyg för jordbruksstudier på distans.

– Vi ville visa att vi uppskattar dem som satsar på jordbruk och samtidigt lyfta fram våra verksamheter så att det blir bättre känt varför vi är viktiga, förklarar ÅPF:s ordförande Birgitta Eriksson-Paulson.

Men betygsutdelningen drog ut på tiden mer än förväntat. Conny Englund som är arbetslivskoordinator Optima i Jakobstad och som skulle komma med betygen fick väldiga problem med resan till Åland.

När flygtrafiken från Helsingfors inte fungerade i busvädret tog han i stället bilfärjan Viking Glory från Åbo, men hamnade till Stockholm när färjan på grund av hårda vindar inte tog iland på Åland.

Från Stockholm gick dock kvällsflyget till Åland och med taxi från flygfältet kom han med betygen till Mariehamn drygt två timmar försenad.

– Det kändes förstås lite snopet, men på det här sättet fick betygen en liten internationell prägel. Och jag tänkte att just ålänningar har erfarenhet av att kommunikationerna inte alltid fungerar, skrattar Englund.

Kurs2
En del av ungdomarna som nu fått betyg för avklarad grundexamen tillsammans med kompisar och sambos. De som fick betyg är från vänster William Rosenberg, Jenny Sjölund och Tobias Broberg. Till  höger om bordet sitter Konrad Johansson (närmast kameran), Tobias Johansson och längst bort Andreas Packalén.

Yrkesprover sker hemma på gården

Det är tio år sedan Optimas Conny Englund och Maria Wirtanen tillsammans med Ålands yrkesgymnasium började med jordbrukssektorns läroavtalsutbildning på Åland.

Numera sköter Optima utbildningen och antagningen av studeranden helt på egen hand, men enligt Englund löper samarbetet med det åländska yrkesgymnasiet väldigt bra när det exempelvis gäller att få hyra lokaler.

Den nu avslutade utbildningens föreläsningar har däremot skett helt och hållet på distans via nätprogrammet Teams.

De 20 ålänningar som nu dimmitterades har under den drygt två år långa utbildningen har varit en del av en större grupp på totalt 60 personer från Österbotten och andra delar av Finland.

– Men utbildningen har ändå planerats utgående från varje deltagares gård och alla yrkesprover har skett hemma på gården, påpekar Englund.

Han betonar att det särskilt för växtodlingsgårdar är ytterst viktigt att utbildningen är så lång att deltagarna får erfarenheter från sådd till skörd.

Kurs3
Väntan på middag och betygsutdelning. Från vänster Elisabet Beckman och maken David Beckman som tog grundexamen, Mikael Williams, Johan Eriksson, Tim Pettersson skymd bakom Aron Lundström och sambon Malin Gustafsson samt Lasse Löfman som avlade yrkesexamen.

Två olika kurser

Det handlar alltså om vuxenutbildning via läroavtal och den kurs som nu avslutades har lett till två olika examen.

Den grundexamen som behövs för att får ekonomiskt stöd för att genomföra generationsväxlingar hade 14 deltagare som nu fick sina betyg.

Dessutom har sex ålänningar nu tagit den högre yrkesexamen som innefattar bland annat företagsledning och ekonomi.

– Och fler är på kommande, säger Englund.

Kurs4
Ålands Hushållningssällskaps vd Jenny Enbär och ÅPF:s vd Sue Holmström berättade tillsammans med ÅPF-ordföranden Birgitta Eriksson-Paulson om sina organisationer och varför de är viktiga.

Praktiskt sköta skolan hemifrån

Amanda Eriksson som tillsammans med sambon John Strandvall tog grundexamen är mycket nöjd med distansutbildningen.

– Otroligt rolig och lärorik utbildning med ett bra upplägg. När man som vi båda två har jobb vid sidan om är det mycket värt att kunna utföra skoluppgifterna hemma på gården.

På Syrénbackens 10 hektar i Hammarland odlas främst vall som de säljer som hö och halm i småbalar.

De satsar framför allt på att vara en besöksgård med möjlighet till närkontakt med djur. Dessutom finns ett sommarcafé och ett litet gårdsmuseum. Syrénbacken brukar delta både i Skördefesten och Åland Grönskar.

– Vi har många utvecklingsplaner och förhoppningsvis ska jag småningom kunna göra generationsväxling med min far, säger Amanda.

Specialodlaren Lasse Löfman i Finström Stålsby har redan klarat av sin grundexamen, men han gillar att lära sig nytt och passade på tillfället när chansen dök upp.

– Man fick nog lära sig mycket, men en nackdel med enbart distansstudier är att man saknar den sociala gemenskapen. När jag tog grundexamen via Optima hade vi närstudiedagar där man emellanåt fick träffa de andra kursdeltagarna. Det var bättre, tycker Lasse.