Metka Rojning 1 B
Att sköta ungskogsvården och röja sly är mycket viktigt för att undvika tillväxt- och kvalitetsförluster. Den här plantskogen röjdes i höstas och åtgärden gjordes ganska sent. Men nu har det planterade beståndet igen utrymme att växa till sig ordentligt.
Tema

Behandlingen av stöden för
skogsbruket framskrider stegvis

Det har gått att söka stöd enligt det nya incitamentsystemet för skogsbruket hos Skogscentralen sedan den 1 mars 2024. Sedan mars har Skogscentralen behandlat ansökningar om stöd för vård av...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera