Jordbruk Globalt

Bayer försöker undvika
framtida glyfosatdomar

Den tyska kemikoncernen Bayer har nått ett formellt avtal som ska fria koncernen mot framtida anspråk på skadeersättningar i rättegångar om glyfosat. I gengäld ska personer som hävdar att de skadats av glyfosat ersättas med en klumpsumma.

Modellen är ett försök av Bayer att äntligen slippa den långa raden av skadeståndskrav av personer som hävdar att de har insjuknat i cancer efter att ha använt glyfosat. Modellen tar inte ställning till ogräsmedlets eventuella cancerframkallande effekt.

Koncernen har redan tidigare reserverat två miljarder dollar för ändamålet. Pengarna har placerats i en fond som ska betala ut kompensationer till personer som ställer anspråk på skadestånd under de kommande fyra åren.

Fonden är ett tillägg till det paket på 9,6 miljarder dollar som Bayer tidigare har gått med på att betala i förlikning. Det totala paketet omfattar nu 11,6 miljarder dollar men denna gång vill koncernen skydda sig mot nya skadestånd i framtiden.

Modellen med förlikning prövades redan senaste sommar men den ansvariga domaren returnerade paketet. Bayer ville grunda en oberoende vetenskaplig kommitté för behandling av klagomålen men domaren tvivlade på modellen.

Motiveringen var att en sådan lösning kunde användas mot framtida offer som vill dra Bayer inför rätta. I det nya kompromissförslaget finns kommittén också med, men utan rättsligt bindande verkan.

Den förnyade förlikningsmodellen blir dyrare än väntat för Bayer men paketet omfattar dessutom olika program kring forskning och diagnoser. Bayer utgår från att paketet ska övertyga domarna och äntligen sätta stopp för nya anspråk.

Bayers jurister och offrens advokater har redan nått enighet om modellen. Den ansvariga domaren ska ännu ta ställning till kompromissen.