Jordbruk Globalt Marknad

BASF har slutfört köpet av Bayers grönsaksutsäde

Den tyska kemikoncernen BASF har slutfört förvärvet av Bayers globala verksamhet för grönsaksutsäde som huvudsakligen bedrivs under varumärket Nunhems. Affären anknyter till Bayers förpliktelser i samband med köpet av Monsanto.

Förvärvet är en del av det paket som EU-kommissionen och konkurrensmyndigheterna i olika länder ställde som villkor för att Bayer skulle få köpa Monsanto. De hårda villkoren ska förhindra att Bayer får en alltför stark dominans som leverantör till jordbruket.

Bland annat måste Bayer sälja ut ett stort antal viktiga aktiviteter till konkurrenten BASF i Ludwigshafen. BASF övertar bland annat forskning och framställning av utsäde för grönsaker och fältfrukter, ogräsmedel och plattformen för vetehybrider.

Förvärvet innebär att BASF:s portfölj utökas med en lukrativ verksamhet. Den omfattar 24 grödor och ungefär 2.600 sorter, en väletablerad och stark forskning samt ett förädlingssystem med över 100 unika förädlingsprogram för över 15 grödor.

Kompletteringen med grönsaksutsäde förstärker och breddar BASF:s globala utbud för jordbrukare, skriver koncernen i ett pressmeddelande. Utsädet passar väl in i den egna Agricultural Solutions-divisionens portfölj som nyligen har förstorats.

Där finns sedan tidigare utsäde och förädling, kemiskt och biologiskt växtskydd, markvård, växthälsa, digitalt jordbruk och bekämpning av skadegörare. Forskningen inom digitalt jordbruk går också till BASF, motsvarande en omsättning av 2,2 miljarder euro.

Affären innebär att BASF förvärvar en verksamhet med betydande tillgångar och en total försäljning på över 2,2 miljarder euro 2017, som Bayer avyttrade i samband med sitt övertagande av Monsanto.

Den sammanlagda summan för kontantköpet var 7,6 miljarder euro, vilket kommer justeras något vid avslut. För BASF blev kartellprocessen en stor framgång. Den tyska kemikoncernen har plötsligt vuxit till en stark aktör på det agrara området.

Tidigare har BASF uteslutande tillverkat växtskyddsmedel. Nu står för första gången utsäde på programmet. Efter den stora fusionskarusellen mellan världens stora agrojättar landar BASF på en fjärdeplats.