20220607 100111
Svenskfinland har inte upptäckt Närmatsdagen i särskilt hög grad hittills, framhöll Ann-Sofi Backgren från Landsbygdsverket. Nu är målet är öka medvetenheten om evenemanget. Den 7 juni arrangerades ett svenskspråkigt webbinarum.
Jordbruk Livet på landet

”Bara fantasin sätter gränser för
upplägget på Närmatsdagen”

Förberedelserna inför höstens närmatsdag är igång. I början av juni arrangerades det svenskspråkiga webbinariet ”Närmatsdagen – så här ordnar du ditt eget jippo” där det lades fram matnyttig information, tips och även konkreta erfarenheter av evenemanget.

Årets version av Närmatsdagen infaller lördagen den 10 september. Syftet med den nationella tillställningen är att på ett konkret och levande sätt lyfta fram och presentera produktionsverksamheter, närproducerad mat och landsbygdsupplevelser överlag.

– Hittills har det hör evenemanget inte slagit genom lika mycket på finlandssvenskt håll. Förhoppningsvis har fler anmälningar strömmat in mot hösten när det hela närmar sig, säger nätverksexperten Ann-Sofi Backgren från Landsbygdsnätverket.

Det svenskspråkiga webbinariet ”Närmaten – så här ordnar du ditt eget jippo” som ordnades den 7 juni är ett led i arbetet för att öka medvetenheten om Närmatsdagen i Svenskfinland.

– Närmatsdagen är ett koncept som har breddats efter hand med fler medverkande aktörer. Händelsen riktar sig till såväl producenter, gårdar och trädgårdar som företagare, föreningar, entreprenörer som erbjuder upplevelseturism och så vidare.

Behövs en nationell öppna gårdar-dag

Programmässigt kan de gårdar som deltar i Närmatsdagen ägna sig åt försäljning av produkter, arrangemang av kaféer och restauranger, guidade rundturer eller lokala utställningar.

– Alla storlekar och inriktningar kan delta, antingen på egen hand eller i samarbete med andra producenter. Upplägget är fritt. Det är bara den egna fantasin som sätter gränser, säger Ann-Sofi Backgren.

– En sak som dock inte är tillåten är att uppbära inträdesavgifter till gårdarna, betonar Backgren i samma veva.

Backgren tillägger att det kommer att föras reklamkampanjer om Närmatsdagen, bland annat på sociala medier, under sommaren. De gårdar som anmäler sig senast den 12 augusti erhåller dessutom ett paket med marknadsföringsmaterial.

Mia Wikström, kommunikationschef på SLC, säger att Närmatsdagen som tidigare gick under namnet Köp av bonden är ett sätt att ge landsbygdsaktörer mera synlighet och bredare axlar.

– Det fanns ingen nationell öppna gårdar-dag när evenemanget lanserades i mitten av 2010-talet. REKO-ringarna och andra nätverk hade inte riktigt slagit genom ännu, säger Wikström.

Tillställningen har konceptmässigt hämtat inspiration från restaurangdagen och städdagen samt den åländska skördefesten och det estniska evenemanget Avatud Talude Päev.

– Närmatsdagen ger konsumenterna möjligheter att bekanta sig med gårdarna och se varifrån maten kommer. Samtidigt skapas fler möten och mötesplatser mellan producenter och konsumenter.

– Det är också ett sätt att öka försäljningen och etablera handelsplatser för närodlat utan mellanhänder. Ökat engagemang kring den finländska maten helt enkelt, säger Wikström.

Positiva erfarenheter i Korsnäs och Liljendal

Ifjol somras fick Petra Sundholm, verksamhetsledare för Korsnäs 4 H, nys om den annalkande Närmatsdagen via Facebook.

– Jag tänkte att det här är något för oss. Jag är själv intresserad av både närproducerat och matlagning. Jag var upptagen med Matskolan-satsningen i det skedet. Efter ett styrelsemöte gavs det grönt ljus för anordnande av ett pop up-evenemang i Korsnäs.

Med hjälp av styrelsemedlemmars och några ungdomars insatser reste Sundholm och 4H-föreningen trots begränsade lokala köksmöjligheter ett mattält nära Strandvägen i centrala Korsnäs när det begav sig.

På menyn för dagen fanns hembakt pitabröd med pulled chicken, hemgjord tomatsås med chilianläggning, tzatziki och lokala grönsaker.

– Vi hade lite otur med vädret. De flesta valde därför take away-alternativet. Men överlag är jag nöjd med satsningen, säger Sundholm som säger att 4H-föreningens mål är ett nytt deltagande i Närmatsdagen i höst.

Ted Nybondas, som föder upp Hereford-boskap i Hopom, Liljendal, har deltagit i Närmatsdagen sedan 2018.

– Till att börja med handlade det i huvudsak om att sälja malet kött, korv och rökta produkter för vår del. Efter hand har vi fördjupat samarbetet med andra lokala förmågor- bland annat en bigård och en producent av bageriprodukter. Det hela har utvecklats till ett slags marknadsdag under de senaste åren.

– Intresset har ökat på sistone. Ifjol hade vi ungefär 200 besökare. Inte illa i en by med cirka 50 invånare! Många barnfamiljer söker sig hit. Gästerna kommer från området mellan huvudstadsregionen och Kotka.

– Facebook är en bra marknadskanal. Jag har brukat annonsera i lokaltidningar också, med tanke på att alla inte använder sociala medier. Men annonseringen innebär samtidigt ett klart inkomstbortfall för oss, säger Nybondas som också konstaterar och beklagar att den tidigare starka talkoandan i samhället håller på att försvagas i ilfart.