Vallexport 2 Scaled
Goldens Fields vallförädlingsanläggning i Estland har verkat sedan 2017 och företagets andra anläggning körde i gång i Litauen i höst. FOTO: Goldens Fields OÜ
Tema

Avtalsodling av vall för
export till Mellanöstern

Estniska Goldens Fields OÜ etablerar sig i Finland med målet att tillverka vallfoder för export. Nu efterlyser man intresserade vallodlare.

Företagets vallförädlingsanläggning i Estland har verkat sedan 2017 och företagets andra anläggning körde i gång i Litauen i höst. För den finländska verksamheten har företaget införskaffat en industrifastighet i Humppila. Målet är att inleda avtalsproduktion direkt med vallodlarna. Anskaffningsområdet är minst 100 kilometer runt anläggningen.

Goldens Fields hela produktion går på export. Företaget har ett långvarigt samarbetsavtal med LLC Aldahra Group, vars huvudkontor ligger i Förenade Arabemiraten. Aldahra Group införskaffar kreatursfoder från olika håll i världen för leverans till Mellanöstern, Korea och Japan. Företagets omsättning överstiger tre miljarder dollar.

Vallen bärgas från åkern antingen direkt, förtorkad eller som torrhö. Vid förädlingsanläggningen torkas alla produkter till tolv procents fukthalt och pressas sedan i ett format som passar containrar för sjötransport, i vilka varan levereras till destinationsländerna. Förädlingsanläggningen i Humppila har en kapacitet på 100.000 ton vallfoder med tio procents fukthalt. Med i medelsnitt fem tons torrsubstansskörd per hektar betyder det en odlingsareal på 20.000 hektar.

Förädlingsverksamheten i Finland inleds av dotterbolaget Golden Fields Factory Oy. Till bolagets vd har utnämnts Risto Uusitalo, som har en mångårig erfarenhet av internationell foderhandel bland annat vid Cultor, Finska Foder och sojaförädlingsanläggningen i Nystad.

I ett pressmeddelande säger Lahti att företaget är berett att inleda förhandlingar med vallodlarna i slutet av detta år. Han hoppas att man till våren har tillräckligt med odlingsavtal för att kunna köra i gång anläggningen sommaren 2023.

– Det är också viktigt att prissättningsmodellen uppmuntrar att så in vall i skyddssäd nästa vår. Prissättningsmodellen som används i Estland garanterar odlarna minst samma intäkter av vallodling som av kornodling.