Jordbruk Skogsbruk EU Globalt Marknad

Avtal med Japan gynnar EU-jordbruket

EU avancerar snabbt med sin frihandelspolitik. EU och Japan har slutit ett omfattande handelsavtal som öppnar många exportchanser för det europeiska jordbruket. Avtalet betraktas samtidigt som en släng mot USA:s handelspolitik.

Japan är en mycket lovande exportmarknad för europeiska jordbrukare och livsmedelsproducenter. Med en årlig import från EU till ett värde av mer än 5,7 miljarder euro är Japan redan i dag EU:s fjärde största exportmarknad för jordbruksprodukter.

Snart kan cirka 85 procent av EU:s jordbruksbaserade livsmedel, räknat i tullpositioner, att få importeras till Japan helt tullfritt. Värdemässigt motsvarar detta 87 procent av den nuvarande exporten av jordbruksprodukter.

Gränser öppnas för gris- och nötkött

Avtalet med Japan är det största bilaterala handelsavtalet som har förhandlats fram av EU. Genom avtalet slopas tullarna helt på viktiga jordbruksprodukter som griskött eller sänks kraftigt. Handeln med bearbetat griskött blir tullfri.

Tullarna på färskt griskött skärs ned till ett minimum. Tullarna på nötkött kommer över en femtonårsperiod att sänkas från 38,5 procent till 9 procent för en stor mängd nötköttsprodukter.

EU:s export av viner till Japan uppgår redan till cirka en miljard euro. Vin är värdemässigt EU:s nästviktigaste jordbruksbaserade exportvara till Japan. Tullarna på vin, i dagsläget 15 procent, kommer att slopas direkt, liksom tullarna på andra alkoholhaltiga drycker.

EU redan är den största exportören av ost till den japanska marknaden. Snart kan de höga tullarna på flera hårdostar som gouda och cheddar slopas. För närvarande är tullen 29,8 procent. En tullfri kvot ska fastställas för färskostar som mozzarella.

Genom avtalet mellan EU och Japan försvinner efter en övergångsperiod dagens tullar på bearbetade jordbruksprodukter som pasta, choklad, kakaopulver, karameller, konfektyr, kex, stärkelseprodukter, beredda tomater och tomatsås.

Nya villkor kommer också att införas för EU:s tullfria eller tullnedsatta export av malt, potatisstärkelse, skummjölkspulver, smör och vassle. Europeiska producenter får också möjlighet att delta i den offentliga upphandlingen i flera japanska städer.

Nya exportchanser för skogsprodukter

Också skogsbruket drar nytta av avtalet. Tullar på alla träprodukter slopas stegvis komplett över en period av sju år. De flesta tullar på träprodukter tas bort omedelbart, medan en del mindre viktiga tullpositioner avskaffas senare.

När avtalet har godkänts av rådet ska EU-parlamentet ta ställning till avtalet. Målet är att handelsavtalet med Japan ska träda i kraft innan den nuvarande EU-kommissionens mandatperiod löper ut 2019.

Paketet omfattar dessutom ett handels- och investeringsavtal med Singapore. Singapore är EU:s absolut viktigaste handelspartner inom Asean-gruppen med en varuhandel värd 53,3 miljarder euro och en tjänstehandel värd 44,4 miljarder euro.