Jordbruk Marknad

Avenas spannmålshandel
i Baltikum säljs till Scandagra

Apetit Abp har kommit överens om att sälja den spannmålshandel som dess dotterbolag Avena Nordic Grain har i Balitkum till den baltiska Scandagra-koncernen.

Affären omfattar all affärsverksamhet som Avena har i Estland och Litauen.

2020 var den sammanlagda omsättningen för Avena i Estland och Litauen ungefär 94 miljoner euro. Personalen var 23 personer och de övergår nu i Scandagras tjänst.