Nexat Soja Dreschen 1
Nexat tröskar soja över hela bredden. FOTO: Nexat
Jordbruk Maskin & teknik

Automatiserad redskapsbärare
utvecklas för framtidens åkrar

Den tyska jordbruksmaskinen Nexat skiljer sig från det mesta man är van vid inom dagens växtodling. Maskinen med en arbetsbredd av mellan 6 och 24 meter bär alla nödvändiga redskap för samtliga skeden inom växtodlingen från sådd till skörd.

Det säger sig själv att Nexat inte hör hemma på små tegar. Maskinen behöver gott om plats, trots liten vändradie. I gengäld utför den praktiskt taget alla arbetsmoment, från markbearbetning till sådd, övergödsling och tröskning.

På grund av den stora arbetsbredden skonar maskinen jordarna, eftersom den minimerar marktrycket. Enligt tillverkaren kör Nexat till 95 procent aldrig två gånger över en och samma yta. Det minskar risken för jordpackning.

Systemtraktor

Nexat presenteras som en ”All-in-one”-systemtraktor som i tur och ordning utför alla arbetsmoment med hjälp av för ändamålet nödvändiga moduler för markbearbetning, sådd, växtskydd och skörd.

Enligt tillverkaren tar det omkring tio minuter i anspråk att byta modul. Än så länge drivs maskinen av två dieselmotorer på sammanlagt 1.090 hästkrafter, som i sin tur genererar el för två elmotorer.

Konstruktionen är emellertid förberedd för installation av bränsleceller för drift med grön vätgas. Därmed tar vi det avgörande steget mot en fullständig klimatneutralitet, säger Nexat-chefen Felix Kalverkamp.

Maskinen rör sig över tegarna i hela sin bredd, men den går också att vända i längdriktningen för körning på en vanlig landsväg. Maskinen körs från en hytt som låter sig vridas i alla riktningar. Maskinen är förberedd på en senare övergång till autonomi.

Enligt Kalverkamp har Nexat redan hårdtestats i tre års tid av praktiska jordbrukare under realistiska förhållanden. Detta visar att maskinen klarar hårt arbete. Nexat är inte någotslags vision. Den är en arbetsmaskin.

Företaget framhåller att uthållighet från början har spelat en central roll inom utvecklingsarbetet. Detta gäller både ekonomi och ekologi. Maskinen är både ekonomisk och ekologisk för bonden.

Nexat Strassenfahrt 2
Trots den imponerande bredden går det att köra maskinen längs en smal landsväg. FOTO: Nexat

Mindre energi och jordpackning

Anskaffningskostnaderna kan reduceras genom den modulära konstruktionen. Potentialen för energibesparing rör sig omkring 20-40 procent, jämfört med konventionella maskiner, säger Kalverkamp.

Med avseende på skörden kan man räkna med en ökning med 10 till 20 procent. Därutöver kommer inbesparingar i form av ett mindre behov av arbetskraft. Bytet av bränsle till grön vätgas fulländar bilden.

Tillverkaren hänvisar också till det maximala markskyddet i form av en hållbar jordförbättring genom kontinuerlig humusuppbyggnad, besparingar av CO2 och ett gott skydd av åkermarken från erosion.

För några veckor sedan tilldelades Nexat guldmedaljen i den tyska maskinmässan Agritechnikas innovationstävling. Maskinen skulle enligt planerna förevisas på årets Agritechnika men mässan har ställts in på grund av det svåra coronaläget.