Automation
Veckans Tok

Automation

– Här ser ni framtiden jordbruksmaskin; jobbar oförtrutet dygnet runt, kan kontrolleras på avstånd med hjälp av en telefon och kan lätt programmeras med röstkommandon!
– Jag tror att jag äntligen har funnit en tvillingsjäl!