Australien Lpx 122439
I Australien måste boskap nödslaktas på grund av foderbrist.
Jordbruk Globalt Marknad

Australien får ont om spannmål

Årets spannmålsskörd i Australien blir ännu mindre än väntat på grund av torkan. Landets agrara statistikcentral Abares har igen sänkt prognosen för höstspannmål, denna gång med mer än tolv procent. I de östliga delarna av landet måste boskap nödslaktas.

Ännu för tre månader sedan utgick Abares från en skörd på 37,68 miljoner ton. Jämfört med fjolåret medför den nya prognosen på 33,23 miljoner ton en förlust på 4,73 miljoner ton spannmål eller en minskning med 12,5 procent.

Allt som allt kommer skördenivån att stanna 9 procent under medeltalet för de senaste tjugo åren. Ännu för två år sedan körde de australiensiska farmarna in en rekordskörd på sammanlagt 59 miljoner ton, noterar nyhetstjänsten ABC Rural.

Regionala skillnader

Enligt Abares minskar årets veteskörd med 2,14 miljoner ton eller 10,1 procent, jämfört med fjolårsresultatet. Kornskörden minskar med 6,7 procent till 8,33 miljoner ton. Produktionen av havre minskar med 6,3 procent till 1,05 miljoner ton.

Regionalt varierar skördeutsikterna kraftigt. I Australiens spannmålsbälte i väster har det länge sett mycket lovande ut. Där hoppas odlarna på goda veteskördar, som i kombination med stigande världsmarknadspriser kan ge en bra ekonomisk utdelning.

Den senaste veckan har förhoppningarna dämpats av en stark frost i områdets södra delar. Där föll temperaturerna ställvis till fem minusgrader under veckoslutet. Omfattningen av skadorna har ännu inte uppskattats.

September är en kritisk månad för spannmålen i Australien. Vårregn i lämpliga portioner kan ännu sätta fart på skörden. Men frostfaran är också störst vid denna tidpunkt. Ännu dröjer det innan skörden är i säkerhet.

I de östra delstaterna Queensland och New South Wales är situationen allvarlig. Den extrema torkan slår hårt mot spannmålsskörden. I Queensland väntas ett skördebortfall på 38 procent medan New South Wales räknar med förluster strax under 50-procentsstrecket.

Boskapsgårdar måste nödslakta

I de östra delstaterna har nödslakten av nötboskap ökat märkbart. Queensland och New South Wales står för mer än 60 procent av Australiens nötproduktion. Där har betesmarkerna torkat bort och fodret är knappt.

Branschorganisationen Meat and Livestock Australia har märkbart höjt sina prognoser för nödslakt av nötboskap. Organisationen tror att slakten i år kommer att öka med 9,0 procent, med upp till 700.000 nötdjur.

Det innebär att sammanlagt 8,25 miljoner djur kommer att slaktas. Det väntas också sätta sina spår på marknaden för nötkött. På grund av torkan har slaktvikterna sjunkit men ändå kommer produktionen att öka med omkring sju procent.

Slakterna påverkar givetvis också mjölkproduktionen. Enligt branschorganisationen Dairy Australia sjönk mjölkproduktionen i juli med 4,2 procent jämfört med fjolårsmängden. Nu har Abares ytterligare sänkt sin prognos för hela året.

Torkan påverkar också Australiens fårsektor. Enligt Abares torde produktionen av ull minska med sex procent. Ännu i juni uppskattades årets produktion till drygt 430.000 ton ull. Nu har produktionssiffran justerats ned till 404.000 ton.