Tiertransporter E1595657547957
EU försöker igen en gång få fason på problemet med långa djurtransporter. FOTO: Land Nordrhein-Westfalen
Jordbruk EU

Åtta EU-länder går emot
reform av djurtransporter

Åtta EU-länder protesterar mot ett förslag som syftar till ett totalförbud mot långa djurtransporter till länder utanför EU. Ifrågavarande länder betraktar begränsningarna som handelshinder.

Medlemsländernas jordbruksministrar har med jämna mellanrum debatterat de långa djurtransporterna. Länderna i norra och västra Europa efterlyser ett bättre djurskydd medan de östliga och sydliga länderna spjärnar emot.

Kommissionen bereder för närvarande ett nytt förslag som ska bygga på strängt vetenskapliga grunder. Den europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa har fått i uppdrag att granska frågeställningarna från flera tänkbara synpunkter.

Medlemsländerna har i princip visat god vilja till förbättrat djurskydd under transporter men regeringarna har svårt att finna en enhetlig linje. Kommissionen vill slopa de längsta transporterna men motståndet är ställvis kompakt.

EU-ministrarna behandlar frågan

EU-ländernas jordbruksministrar ska diskutera de långa djurtransporterna på sitt möte nästa vecka. Men redan på förhand har en grupp boskapsexporterande medlemsländer aviserat ett dokument som kan torpedera reformförslaget.

De åtta länderna är Portugal, Frankrike, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Rumänien och Spanien. Sammanlagt representerar länderna 37 procent av EU:s befolkning. Enligt EU-reglerna förutsätter godkännandet av nya lagar en majoritet på 65 procent.

De aktuella länderna efterlyser en kompromiss. De vill enligt egen utsago värna om en liberal handel med levande boskap inom gemenskapen. Hanteringen av boskapen ska ske med respekt för djurens välbefinnande men förbud och begränsningar avvisas.

Dokumentet varnar att ett förbud av långa transporter kan få en motsatt effekt för djurens välbefinnande i globalt avseende. Producenterna i närliggande tredjeländer skulle eventuellt tvingas köpa boskap från avlägsna länder med ett underutvecklat djurskydd.

Reglerna är effektiva nog?

De åtta medlemsländerna betonar att EU redan har stiftat effektiva regler som garanterar djurskyddet under transporter per landsväg, till sjöss och i luften. Kraven på transportföretagen anses redan vara tillräckligt hårda.

Andra länder anser att de nuvarande bestämmelserna från 2005 kunde uppdateras till en modernare nivå som motsvarar dagens etiska värden. Nya vetenskapliga rön och den tekniska utvecklingen måste beaktas.

I juli förra året uppmanade fem medlemsländer, Tyskland, Danmark, Sverige, Nederländerna och Belgien, EU-kommissionen att skärpa greppet om djurskyddet under långa transporter.

Tysklands jordbruksminister Cem Özdemir vill minska behovet av djurtransporter med mobil slakt av boskap på lokala bondgårdar. Enligt Özdemir kan man på detta sätt spara in långa transporter till slakterierna.

EU:s djurtransporter har tidigare debatterats i EU-parlamentet men förslaget mjukades upp under behandlingen. Det blev inget generellt förbud mot djurtransporter som varar mer än åtta timmar. Samma öde mötte förslaget till en maximal transporttid på 24 timmar till havs.