Jordbruk Marknad

Atrias omsättning stabil, resultatet aningen svagare

Atrias publicerade förra veckan siffrorna för andra kvartalet och första halvåret av 2018. Koncernens omsättning är stabil, men rörelseresultatet – i synnerhet för just det andra kvartalet – nådde inte upp till förväntningarna.

Omsättningen för första halvåret av 2018 är 704,6 miljoner euro medan det för motsvarande period i fjol var 701 miljoner euro. Resultatet för andra halvåret är ändå ingen katastrof. Det jämförbara rörelseresultatet för första halvåret 2018 är 8,8 miljoner euro medan för motsvarande period i fjol var 11,2 miljoner euro.

– Grillprodukterna har sålt bra men det räckte inte till för att förbättra resultatet och vi blev en bit från förväntningarna för det andra kvartalet. Men vi jobbar för att skära i kostnaderna inom alla affärsområden, säger Atrias verkställande direktör Juha Gröhn.

Atria Finlands resultat, 13,6 miljoner euro, var bättre än för motsvarande period i fjol då det låg på 11,8 miljoner euro. Rörelseresultatet för affärsområdet Atria Danmark & Estland var bra, men försäljningen i Danmark är ojämn medan den är stabil i Estland.

I Sankt Petersburgs-området har konkurrensen inom köttprodukter blivit hårdare medan igen försäljningen av Sibylla-produkter i Ryssland växer. Lönsamheten inom Sibylla-segmentet är dessutom bra. Resultatet Atria i Sverige är dock svagt.

– Försäljningen blev långt ifrån våra målsättningar och dessutom tär de höga råvarukostnaderna där på resultatet. En svajig fjäderfämarknad i Sverige, trimningen av fjäderfäproduktionen samt ibruktagandet av ny teknik belastar resultatet. Under andra kvartalet av 2018 stabiliserade sig ändå fjäderfämarknaden och vår produktionsprocess har också förbättrats, säger Gröhn.