Skogsbruk

Asksmalpraktbagge
närmar sig Finland

Smaragdgröna askmalpraktbaggen är en skalbagge som angriper askar och som spritt sig från Asien till den västra delen av Ryssland. År 2020 påträffades denna karantänskadegörare i Petersburg, dit den sannolikt kommit med trafiken, trävirke eller växter.

Det är möjligt att den sprider sig vidare till Finland antingen på samma sätt som fripassagerare eller på naturlig väg, uppger Livsmedelsverket.

Smaragdgröna askmalpraktbaggen betraktas som ett betydande hot mot askträden i hela Europa. Baggens larver skadar värdväxterna genom att gräva omfattande gångar under barken. Det leder till att grenarna torkar och ofta dör hela trädet.

Arten är omöjlig att åtskilja från andra praktbaggar med blotta ögat, utan identifieringen sker alltid i ett laboratorium.

Smaragdgröna askmalpraktbaggen förmår sprida sig på naturlig väg genom att flyga också långa sträckor. Vad Livsmedelsverket för närvarande vet har baggen ändå inte på senare år spritt sig från den ryska staden Tver norrut. Till Petersburg har den sannolikt kommit med trafiken, trävirke eller växter och för närvarande betraktas det som det mest sannolika spridningssättet också till Finland.

För att kunna hindra smaragdgröna askmalpraktbaggen från att sprida sig till Finland får inget trävirke och inga växter införas från Ryssland utan ett av myndigheterna beviljat växtsundshetscertifikat.

Livsmedelsverket kartlägger förekomsten av smaragdgrön askmalpraktbagge särskilt i sydöstra Finland med hjälp av fällor och okulära kartläggningar. Om smaragdgröna askmalpraktbaggen påträffas, bestämmer Livsmedelsverket om åtgärder för att utrota skadegöraren.