Jordbruk EU Globalt Marknad

ASF kan förebyggas
med vaccin för vildsvin

Spanska forskare tror att utbredningen av den afrikanska svinpesten snart kan förebyggas med hjälp av ett oralt vaccin som immuniserar vildsvin mot ASF. Vaccinet kan komma ut på marknaden redan inom två år.

Vaccinet har utvecklats under ledning av den spanska forskaren José Sánchez-Vizcaino vid den veterinärmedicinska fakulteten vid universitetet i Madrid. Det handlar om ett vaccinbete som kan användas i vildsvinsbestånd.

José Sánchez-Vizcaino, som också leder djurhälsoorganisationen OIE:s referenslaboratorium i Madrid, har via sina arbetsuppgifter länge arbetat med problematiken kring afrikansk svinpest.

Han informerade om framstegen under en föreläsning vid den spanska boskapsutställningen Lorca Sepor. Vaccinet uppges vara resultatet av flera års arbete med både misslyckanden och framgångar.

Enligt den spanska tidningen EFE Agro säger Sánchez-Vizcaino att bekämpningen av svinpest i hög grad måste koncentrera sig på vildsvin, eftersom strövande djur sprider smittan i betydligt större utsträckning än nyttodjur.

Det nya vaccinet uppges ha en mycket hög skyddsnivå. Än så länge återstår en del arbete för att förbättra medlets stabilitet. På den punkten har forskarna ändå gjort åtskilliga framsteg.

Det gäller ännu att undersöka följderna för vildsvin som råkar svälja flera beten, vilket inte kan uteslutas i naturen. Men Sánchez-Vizcaino utgår från att det inte blir något större problem som nämnvärt kan försena projektet.

Den spanska forskaren räknar med en introduktion av vaccinet på marknaden senast inom två år. Han för redan förhandlingar med en internationell koncern. Massvaccineringar av vildsvin kan påtagligt minska smittorisken för tamgrisar, säger Sánchez-Vizcaino.