Jordbruk EU Marknad

Arla skänker vinsten till sina producenter

Mejerikoncernen Arlas styrelse föreslår att årets koncernvinst i sin helhet ska betalas ut till Arlas egna producenter och ägare med anledning av torkan. Årsresultatet uppskattas till omkring 300 miljoner euro. Pengarna kan betalas ut i mars 2019.

Arla har omkring 11.200 mjölkproducenter i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Storbritannien. De är samtidigt är delägare i koncernen och kan vänta sig en kännbar utdelning.

Koncernens balansräkning har förbättrats avsevärt under de senaste fem åren. Styrelsen är nöjd med den positiva utveckligen. Under normala år betalas bara en del av kooperativets vinst till producenterna. Detta år blir ett undantag.

Alla länder där Arla har ägare påverkas av sommarens torka. I egenskap av bondeägt företag är vi engagerade i producenternas situation. Sommarens torka är extraordinär i Europa, säger koncernens styrelseordförande Jan Toft Nørgaard i ett pressmeddelande.

Förslaget kommer att diskuteras på nästa representantskapsmöte i oktober. Därefter för styrelsen förslaget vidare till mötet i februari 2019, där årsredovisningen ska godkännas. Om allt går enligt ritningarna kan pengarna betalas ut i mars nästa år.

En förutsättning är att varken resultatnivån eller koncernens finansiella utsikter förändras i någon högre grad före utgången av året. Om förslaget godkänns, följer utbetalningen den ordinarie tidtabellen för efterlikviden i Arla.

Arla poängterar att utbetalningen av hela vinsten ska betraktas som en engångsföreteelse. Koncernen återgår till sin normala konsolideringspolitik under åren 2019 och 2020, skriver styrelsen i pressmeddelandet.