Arkiv

SLC - Kolumn Piipponen Webben
Kommentaren: Betesmarkernas roll i livsmedelsproduktionen

Djur eller växter, det är frågan. Så skulle man åtminstone kunna tro utgående från den pågående diskussionen om ämnet. Men så enkelt är det inte konstarerar Johannes Piipponen, doktorand vid Aalto-universitetet inom global livsmedelsproduktion med fokus på boskapsproduktion.

SLC - Proagriamjolk Mw
Pro Agria: Mjölkproduktionen förbättrades 2023

Mjölkproduktionen ökade år 2023. Enligt Pro Agrias produktionsuppföljning kom situationen efter två år av ökande kostnader under förra året att svänga mot det bättre. Då producerades totalt 10.867 kilo energikorrigerad mjölk per ko och år, vilket är 173 kilo mera än 2022.

Mjölkutskott kräver bättre förutsättningar för mjölkproduktion i hela landet

Södra producentförbundens mjölkutskott kritiserar jordbrukspolitiken både på nationell och EU-nivå, och understryker att förbättringar krävs om mjölksektorn skall kunna fortgå och utvecklas.

SLC - Ftekniikka
Nya F Tekniikka samarbetar med GEA

F Tekniikka börjar som ny service- och försäljningsorganisation av GEA-mjölkningsrobotar i Finland.

SLC - Vaderstad Rapid Bio Drill
Väderstad introducerar BioDrill med utökad volym för Rapid 300-400C/S

Väderstad ökar nu volymen på BioDrill för Rapid 300-400C/S, vilket ytterligare ökar flexibiliteten på maskinen. BioDrillens volym ökar med över 40 procent från modellår 2024.

SLC - Ett Blockforsok
Lusern vill ha torra fötter!

Vid etableringen av en gröda bör alla åtgärder fokusera på snabb groning och uppkomst. Målet är ett tätt växtbestånd som hålls i kraftig tillväxt. Fördröjd uppkomst, ett glest bestånd och plantor med svag vigör bådar inte gott för växtbeståndets fortsatta utveckling och avkastning. I sådana fall tar ogräsen överhand. En bristfällig etablering av överåriga och fleråriga grödor äventyrar övervintringen.

Ledaren: Skärpt tolkning av skogsbetens stödduglighet upprör

Kanske var den gamla tolkningen för liberal på vissa punkter. Skärpningen av tolkningen, då det trots allt är fråga om exakt samma betesområden, riskerar ändå att bli ett exempel på misslyckad förvaltning, konstaterar Staffan Pehrman.

Ledarsticket: Upp till bevis för minister Essayah

Stödutbetalningarna ligger förstås på Livsmedelsverkets bord, men om de av orsak eller annan, inte klarar av sitt uppdrag så är det Jord- och skogsbruksministern som i sista hand ska se till att Livsmedelsverkets åtaganden följs, påpekar Staffan Pehrman.

SLC - Lyckligaste I Varlden
Lyckligast i världen

SLC - Avskogning 2024
Avskogningsförordningens inverkan fortsätter att skapa osäkerhet

Naturresursinstitutet Luke håller på att slutföra sin bedömning av avskogningsförordningens möjliga inverkan i Finland. Rapporten är inte tillgänglig ännu, men de preliminära resultaten pekar på effekter inom virkesexporten och osäkerhet bland aktörerna inom de berörda sektorerna.

SLC - Arrendejord 2 B
Jordens bördighet kan avtalas om vid arrende

Ett avtal om jordens bördighet är en frivillig tilläggsbilaga som kan tillfogas arrendeavtalet för åkermark. I tilläggsbilagan kan markägaren och arrendatorn avtala om åtgärder för att förbättra och upprätthålla jordens bördighet och vattenhushållning.

SLC - Naturbeten 1 Webben
Snart blommar ”stenhagorna” på Vestergårds prisade beten

Efter mer än trettio år som dubbelarbetande lantbrukssekreterare och köttuppfödare med inriktning på naturbeten är cirkeln på väg att slutas för Anders Sundqvist på Vestergårds i Hammarland. I början av mars belönades han för Ålands miljösatsning 2024 och i sommar blir det generationsväxling då dottern Jenny Sundqvist tar över gården som varit i släktens ägo sedan början av 1800-talet. Läs mer i fredagens tema Vall & Bete!