Andreas Sjolander Arets Skogsentreprenor 2023
Andreas Sjölander är hemma från Houtskär och har skogsbranschen i blodet. Han började dock sin karriär som sjöman på långfarter.
Skogsbruk

Andreas Sjölander på Åland är
Årets Skogsentreprenör 2023!

Det är nu sjunde gången Föreningen för Skogskultur r.f. ordnar tävlingen Årets skogsbruksentreprenör och i år går utmärkelsen till Houtskärsbon Andreas Sjölander som bor och är verksam på Åland.

Juryn, styrelsen för Föreningen för Skogskultur, var eniga och motivering till utnämningen lyder:

”Andreas Sjölander är en entreprenör som med sitt kunnande om skogen, naturen och certifieringsfrågor samt med sitt öppna och flexibla tänkande kan möta de allt hårdare kraven som ställs på branschen. Det viktigaste är Sjölanders noggrannhet, goda samarbete samt stora förtroende hos skogsägarna. Han för en dialog med skogsägaren och lyssnar in deras önskemål. Sjölander har en känsla för skogen och skogsbruk. Han får speciellt lovord för sin proffsighet och varsamma hantering av vindfällen efter stormen Alfrida på Åland.”

Andreas Sjölander belönas med ett presentkort på 300 euro till AB Lantbruk på Åland. Personerna bakom nomineringen, paret Anne och Björn Josefsson från Hammarland, får boken Skogsliv av Bjarne Andersson som minne och tack för nomineringen.

Prisceremonin ägde rum på Ålands Skogsindustriers Lucialunch den 13.12.

Andreas är hemma från Houtskär och har skogsbranschen i blodet. Han började dock sin karriär som sjöman på långfarter.

De viktigaste kriterierna för att kunna nomineras till Årets Skogsentreprenör är att personen jobbar som företagare i skogen, med till exempel skogsmaskiner, grävmaskiner eller personer som jobbar med motorsåg, röjsåg eller annan lättare utrustning.

Juryn fäster stor vikt vid att personen har ett välrenommerat tekniskt kunnande och kunskaper i bland annat skogs- och naturvård samt arbetarskydd och säkerhet.